การฝังกลบ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

การฝังกลบ ในอดีตถึงปัจจุบัน เป็นวิธึการหลักในการกำจัดขยะเกือบทุกชนิด บางแห่ง เป็นการฝังอย่างถาวรเช่นของเสียจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ แต่บางแห่งใช้ฝังเพื่อเป็นที่เก็บรักษาชั่วคราว หรือเพื่อทำการรวบรวมก่อนส่งไปเข้าขบวนการอื่น หรือเพื่อการนำกลับมาใช้อีก และที่สำคัญก็คือเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพ ในปัจจุบัน เรามีเทคโนโลยีด้านนี้ เพื่อใช้ประโยชน์จากขยะให้ได้มากที่สุด จุดประสงค์หลักก็คือ เพื่อแก้ปัญหาพลังงาน และสิ่งแวดล้อม

มาตรฐาน[แก้]

บ่อกลบต้องอยู่ในพื้นที่หน่วยงานรับผิดชอบอนุญาต ต้องถูกออกแบบ ปฏิบัติงานและควบคุมสอดส่องจากเจ้าหน้าที่ตลอดระยะเวลาการดำเนินงาน บ่อฝังกลบขยะแข็งต้องระวังเรื่องสารปนเปื้อนที่อาจออกมาจากไอน้ำ ต้องมีการตรวจวัดการปนเปื้อนของน้ำใต้ดินและการรั่วไหลจากแก๊สในบ่อหมัก และมีมาตรการรองรับเมื่อเกิดปัญหา บ่อกลบต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว รวมทั้งข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

  • ตำแหน่งที่ตั้ง ต้องไม่อยู่ใกล้รอยเลื่อนของเปลือกโลก, พื้นที่ชุ่มน้ำ หรือเขตหวงห้ามที่ประกาศ[1]
  • มีดินเหนียวอัดแน่นหนา 60 ซม.กับแผ่นวัสดุกันน้ำ ปูทั้งด้านล่างและด้านข้างของบ่อ เพื่อป้องกันน้ำใต้ดินซึมเข้าไป หรือน้ำชะขยะรั่วซึมออกมา[2]
  • มีระบบการเก็บกักและระบายน้ำชะขยะ เพื่อนำไปบำบัดก่อนทิ้ง
  • มีกิจกรรมต่อเนื่องเพื่อบดอัดและเติมดินหนาๆปิดผิวหน้าเพื่อลดกลิ่น, มูลฝอย, แมลง, สัตว์กัดแทะ เพื่อสุขลักษณะที่ดี
  • การปิดบ่อและการดูแลหลังการปิดบ่อ ต้องมีมาตรการคลุมบ่อและมาตรการดูแลระยะยาวกับบ่อที่ปิดแล้ว
  • จัดทำกิจกรรมแก้ไข ควบคุมและทำความสะอาดบ่อที่หมดสภาพและกิจกรรมเพื่อป้องกันคุรภาพของน้ำใต้ดิน
  • ประกันด้านการเงินโดยให้ทุนสำหรับการป้องกันสิ่งแวดล้อม ทั้งก่อนและหลังการปิดบ่อ
การฝังกลบที่ Hawai จะเห็นแผ่นกันซึมบุผนังบ่อด้านซ้าย

วัสดุบางอย่างที่เป็นขยะชุมชนเช่น สีทาบ้าน, สารเคมี, น้ำมันเครื่อง, แบตเตอรี และยาฆ่าแมลง อาจถูกห้ามไม่ให้ฝังกลบของชุมชน เพราะเป็นขยะอันตราย ควรแยกออกไปดำเนินการกำจัดต่างหาก

อ้างอิง[แก้]

  1. [1] เก็บถาวร 2013-05-14 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, การกำจัด กรมควบคุมมลพิษ
  2. [2], มาตรฐานสหรัฐ