การผลิตใช้คอมพิวเตอร์ช่วย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

การผลิตใช้คอมพิวเตอร์ช่วย (อังกฤษ: computer-aided manufacturing, ย่อ: CAM) เป็นการใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมอุปกรณ์เครื่องและระบบเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องในการผลิตชิ้นงาน นอกจากนี้ยังหมายรวมถึงการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยปฏิบัติการทั้งหมดของโรงผลิต ซึ่งรวมการวางแผน การจัดการ การขนส่ง และการเก็บ