การผลิตคู่

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

การผลิตคู่ (อังกฤษ: Pair production) คือ การสร้างอนุภาคมูลฐานและปฏิยานุภาคของมันเองให้เกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น อิเล็กตรอนและปฏิยานุภาคของมันเอง คือ โพซิตรอน, มิวออน และ แอนติมิวออน หรือ เทา (tau) และ แอนติเทา เป็นต้น มักจะเกิดขึ้นเมื่ออนุภาคโฟตอนมีปฏิสัมพันธ์กับนิวเคลียส แต่ก็สามารถจะเป็นอนุภาคโบซอน ที่เป็นกลางอื่นใด, ในการมีปฏิสัมพันธ์กับนิวเคลียส, กับอนุภาคโบซอนตัวอื่น ๆ หรือกับตัวของมันเองก็ได้ สิ่งที่เกิดขึ้นนี้จะทำให้มีพลังงานเพียงพอที่จะทำให้เกิดการสร้างคู่อนุภาค - ที่มีค่าพลังงานของมวลนิ่งโดยรวมที่มีค่าอย่างน้อยที่สุดของทั้งสองอนุภาคนั้น - และที่ซึ่งจะเกิดสถานการณ์ที่จะช่วยทำให้ทั้งพลังงานและโมเมนตัมเกิดการอนุรักษ์

ตัวอย่าง[แก้]


ในฟิสิกส์นิวเคลียร์, สิ่งที่จะเกิดขึ้นตามสมการนี้เกิดขึ้นเมื่อโฟตอนพลังงานสูงได้มีปฏิกิริยากับนิวเคลียสของอะตอม พลังงานของโฟตอนนี้สามารถแปลงให้เป็นมวลได้โดยผ่านทางสมการไอน์สไตน์, E=mc2; เมื่อ E เป็นพลังงาน m คือ มวลและ c คือ ความเร็วของแสง