การป้อนกลับเชิงบวก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

การป้อนกลับทางบวกคือการที่ความต่างระหว่างค่าจริงกับค่าอ้างอิงของระบบ ไปส่งผลให้ความต่างนั้นเพิ่มขนาดขึ้น หรือ A ทำให้เกิด B ซึ่งทำให้เกิด A มากขึ้น ส่วนในทางกลับกันหากความต่างนี้ไปส่งผลให้ความต่างลดลงเรียกว่าเป็นการป้อนกลับทางลบ

ตัวอย่างและการประยุกต์ใช้[แก้]

ชีววิทยา[แก้]

สรีรวิทยา[แก้]

การหดตัวของมดลูกในการคลอด (Ferguson reflex) คือ เมื่อเกิดการหดรัดตัวของมดลูก ฮอร์โมนออกซิโทซินจะกระตุ้นกระแสประสาท ไปกระตุ้นไฮโปทาลามัสให้สร้างออกซิโทซินมากขึ้น ทำให้มดลูกมีการหดรัดตัวมากขึ้น ทำให้มดลูกมีการหดรัดตัวมากขึ้นเรื่อยๆ