การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (อังกฤษ: climate change adaptation) หมายถึง การปรับตัวและสิ่งรอบๆตัว รวมถึงชุมชนให้มีความสามารถในการรับมือและสร้างภูมิคุ้มกันต่อสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเพื่อรับมือต่อสถานการณ์และสภาพปัญหา[1] การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีความหมายแตกต่างจากการบรรเทาผลกระทบ (อังกฤษ: Climate Change Mitigation)ซึ่งมักเข้าใจผิดในความหมายอยู่เสมอ อย่างไรก็ตาม การบรรเทาผลกระทบและการปรับตัวมีความสัมพันธ์ในเชิงผกผัน กล่าวคือ หากการบรรเทาผลกระทบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมาก การปรับตัวก็จะมีความจำเป็นและใช้ทรัพยากรน้อยลง [2]

การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เริ่มได้รับความสนใจจากทั่วโลก โดย คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (อังกฤษ: Intergovernmental Panel on Climate Change หรือ IPCC)ได้จัดตั้งคณะทำงานกลุ่มที่ 2 (Working Group 2) รับผิดชอบด้านผลกระทบ การปรับตัว และความอ่อนไหว (Impact Adaptation and Vulnerability) [3] โดยคณะทำงานได้ระบุว่าการปรับตัวเป็นนโยบายที่จำเป็นต้องผลักดันเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ [4]

ในประเทศอังกฤษ มีการให้ข้อมูลการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในเว็บไซต์ของรัฐบาล[5] โดยระบุว่าอังกฤษต้องเตรียมปรับตัวรับมือในปัญหา น้ำท่วม ภัยแล้ง และปัญหาคลื่นความร้อน โดยมีรายละเอียดการปรับตัวตามเอกสาร Mayor’s Climate Change Adaptation Strategy

อ้างอิง[แก้]

  1. อ้างอิงจากเว็บไซต์การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ environnet.in.th [1] เก็บถาวร 2016-03-05 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
  2. อ้างอิงจากเว็บไซต์การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ environnet.in.th [2] เก็บถาวร 2016-03-05 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
  3. อ้างอิงจากเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง[3] เก็บถาวร 2012-04-12 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
  4. อ้างอิงจากเว็บไซต์ IPCC ASSESSMENT REPORTS[4]
  5. อ้างอิงจากเว็บไซต์[5] เก็บถาวร 2011-09-24 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน