การประมวลผลออนไลน์เชิงวิเคราะห์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

การประมวลผลออนไลน์เชิงวิเคราะห์ (อังกฤษ: Online Analytical Processing) หรือ โอแลป เป็นเครื่องมือทางซอฟต์แวร์ประเภทหนึ่ง ที่ใช้จัดการกับข้อมูลที่เก็บไว้ในฐานข้อมูล OLAP tools จะช่วยให้ผู้ใช้ทำการวิเคราะห์ความแตกต่างของมิติหลาย ๆ มิติของ multidimensional data ตัวอย่างเช่น มันช่วยทำการวิเคราะห์มุมมองทางด้าน time series และ trend analysis ดังนั้น OLAP มักถูกนำมาใช้ในงาน data mining องค์ประกอบหลักของ OLAP ก็คือ OLAP server ซึ่งวางอยู่ระหว่าง client กับ database management systems (DBMS) โดยที่ OLAP server จะเข้าใจว่า ข้อมูลควรจัดรูปแบบ อย่างไรในฐานข้อมูลและมีฟังก์ชันพิเศษต่าง ๆ สำหรับใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยทั่วไป มักจะมี OLAP server วางอยู่ใกล้กับระบบฐานข้อมูลหลักเป็นส่วนมาก