การประดิษฐ์ทางวัฒนธรรม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

การประดิษฐ์ทางวัฒนธรรม (อังกฤษ: Cultural invention) อธิบายถึงนวัตกรรมว่า เป็นสิ่งใหม่ที่ค้นพบขึ้นและเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ แต่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบสิ่งที่จับต้องได้ ค่อนข้างมีความหมายถึง การนำมาใช้ทางพฤติกรรมของคนนำมาใช้ประโยชน์ และมักใช้ไปโดยตลอดโดยผ่านคนหลายๆ รุ่น เช่น ภาษา,ระบบกฎหมาย,ระบบการเมือง,วิธีทางวิทยาศาสตร์ และ กีฬา เป็นต้น