การนัดหยุดงานทั่วไป

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

การนัดหยุดงานทั่วไป (อังกฤษ: general strike) เป็นการนัดหยุดงานโดยมวลชนที่จำเป็น (critical mass) ของกำลังแรงงานในนคร ภูมิภาค หรือประเทศ ขณะที่การนัดหยุดงานทั่วไปมีขึ้นเพื่อจุดประสงค์ทางการเมือง ทางเศรษฐกิจหรือทั้งคู่ การนัดหยุดงานทั่วไปมีแนวโน้มได้รับแรงผลักดันจากความเห็นพ้องต้องกันในอุดมการณ์หรือชนชั้นของผู้เข้าร่วม นอกจากนี้ การนัดหยุดงานทั่วไปยังมีลักษณะของการมีส่วนร่วมของกรรมกรในกลุ่มคนที่ทำงาน และมีแนวโน้มข้องเกี่ยวกับทั้งชุมชน การนัดหยุดงานทั่วไปได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นและลดลงตั้งแต่กลางคริสต์ศตวรรษที่ 19 และเป็นลักษณะของการนัดหยุดงานครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์หลายครั้ง