การทำแกรนูล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

การทำแกรนูล (granulation) เป็นขั้นตอนในเชิงเคมีในการสร้างforming หรือ crystallizing สามารถแบ่งได้เป็น 2 วิธีใหญ่คือ wet granulation และ dry granulation

การทำแกรนูลแบบเปียก[แก้]

การทำแกรนูลแบบเปียก (wet Granulation) คือ นำส่วนผสมทั้งหมดที่จะทำแกรนูลใส่ลงในเครื่องผสมยา (mixer)แล้วเติม สารช่วยยึดเกาะเพื่อให้ส่วนประกอบต่างๆแกะกันดี โดยขั้นตอนนี้จะใช้เวลามากพอสมควรเพื่อให้ส่วนประกอบต่างๆเข้ากันดี ซึ่งเรียกส่วนผสมที่ได้นี้ว่า wet mass หรือ Dump Mass หลังจากนั้นนำไปผ่านตระแกรงเพื่อให้เป็นลักษณะที่เรียกกว่าตัวหนอน แล้วนำตัวหนอนที่ได้นั้นไปอบให้แห้งพอประมาณ โดยทั่วไปจะให้เหลือน้ำอยู่ประมาณ 1-5% แล้วแต่ชนิดของยาที่จะผลิต(LOD 1-5%) แล้วนำไปแร่งแห้งเพื่อลดขนาด หลังจากนั้นนำแกรนูลที่แร่งแล้ว ไปผสมแห้ง (dry Blending) โดยเติมสารช่วยไหล ในขั้นตอนนี้ หลังจาก Dry Blending แล้วจะได้แกรนูลที่พร้อมจะเข้าสู่ขั้นตอนการตอก

การทำแกรนูลแบบแห้ง[แก้]

การทำแกรนูลแบบแห้ง (Dry Granulation) ทำได้โดยนำส่วนผสมต่างๆผสมให้เข้ากัน แล้วนำไปรีดอัดให้แน่น (Compact/Slug) เป็นแผ่น แล้วนำไปแร่งให้มีขนาดที่เหมาะสมในการตอกแล้ว นำไปผสมแห้งและ สารช่วยไหล คราวนี้ก็จะได้ แกรนูลที่พร้อมจะตอกแล้ว

อ้างอิง[แก้]