การทดสอบไบยูเร็ต

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
A test tube containing a clear violet solution
สีม่วงของการทดสอบไบยูเร็ตที่เป็นบวก

การทดสอบไบยูเร็ตเป็นวิธีการที่ใช้ตรวจสอบพันธะเพปไทด์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับปฏิกิริยารีดักชั่นของไอออน copper(II) ไปเป็น copper(I) ที่จะไปเกิดสารเชิงซ้อนกับไนโตรเจนของพันธะเพปไทด์ในสารละลายที่เป็นเบส ถ้าเกิดสีม่วงแสดงว่ามีโปรตีน การทดสอบไบยูเร็ตนี้ใช้หาปริมาณโปรตีนได้เพราะพันธะเพปไทด์เกิดขึ้นในความถี่เดียวกันต่อโปรตีน 1 กรัม ในโปรตีนหลายชนิด ความเข้มของสีที่มีการดูดกลืนที่ 540 nm แปรผันโดยตรงกับความเข้มข้นของโปรตีน

การทดสอบทำได้โดยเติมปริมาณที่เท่ากันของ 1% KOH (โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์) และ 1 % CuSO4 2-3 หยด ลงในสารละลายตัวอย่าง ถ้ามีโปรตีนจะเกิดสีม่วงโดยตรวจจวัดโปรตีนได้ที่ประมาณ 5-160 mg/ml

อ้างอิง[แก้]

  • Gold. 1990. Organic Compounds in Biological Systems, 2nd ed. John Wiley & Sons, Inc.
  • O.H. Lowry, N.J. Rosebrough, A.L. Farr, R.J. Randall: Protein Mesurement With the Folin Phenol Reagent, J. Biol. Chem. 193 (1951) 265 - 275
  • Sargent, M.G.: Fiftyfold amplification of the Lowry protein assay. Anal. Biochem. 163 (1987) 476-481.
  • Smith, P.K. et al.: Measurement of protein using bicinchonic acid. Anal. Biochem. 150 (1985) 76-85.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]