การทดสอบปริมาณข้อมูล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

การทดสอบปริมาณข้อมูล (อังกฤษ: volume testing) เป็นหนึ่งในวิธีการทดสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งทดสอบด้วยข้อมูลที่มีค่ามากกว่าเกินกว่าที่ระบบกำหนดไว้ ซึ่งระบบต้องยังสามารถทำงานต่อไปได้ ไม่เกิดความผิดพลาด แต่ก็ต้องไม่แสดงผลการคำนวณหรือกระบวนการใด ๆ กับค่าที่ใส่ เพราะเป็นค่าที่เกินจากที่กำหนดไว้