ข้ามไปเนื้อหา

การชำระบัญชี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ในกฎหมายและธุรกิจสหราชอาณาจักร สาธารณรัฐไอร์แลนด์และสหรัฐ การชำระบัญชี (อังกฤษ: liquidation) เป็นกระบวนการอันนำมาซึ่งจุดสิ้นสุดของบริษัท มีการแบ่งสินทรัพย์และทรัพย์สินใหม่ "การชำระบัญชี" บ้างเรียก การเลิกกิจการ (winding-up) หรือการเลิกบริษัทจำกัด (dissolution) แม้คำว่า "การเลิกบริษัทจำกัด" ทางเทคนิคหมายถึงการชำระบัญชีขั้นสุดท้าย กระบวนการชำระบัญชียังเกิดเมื่อกรมศุลกากร ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานหรือหน่วยงานในประเทศหนึ่ง ๆ ซึ่งมีหน้าที่เก็บและรักษาอากรศุลกากร ตัดสินการคำนวณหรือชี้ชัดสุดท้ายซึ่งอากรหรือการคืนอากรที่ได้เมื่อเข้าประเทศ โดยการชำระบัญชีอาจเป็นโดยบังคับหรือโดยสมัครใจก็ได้

นอกจากนี้ คำว่า "การชำระบัญชี" บางครั้งใช้เมื่อบริษัทต้องการลบสินทรัพย์บางส่วนของบริษัทเอง ตัวอย่างเช่น ใช้เมื่อบริษัทขายปลีกต้องการปิดร้านค้า บริษัทที่จะปิดจะขายแก่บริษัทซึ่งมีความชำนาญพิเศษเรื่องการชำระบัญชีร้านค้า แทนที่จะพยายามปิดการขายเอง