การจัดเรียงแบบลูป

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

Cycle Sort เป็นการจัดเรียงตัวเลขตามลำดับ โดยเอาตัวเลขในลำดับแรกเทียบกับตัวเลขลำดับถัดไปเรื่อยๆ จนตัวเลขตัวแรกที่เทียบตรงกับลำดับ เช่น ตัวเลขตัวแรกลำดับคือ5 เทียบกับ ตำแหน่งต่อไปเรื่อยจนถึงตำแหน่งที่5 ก็จะทำการสลับตำแหน่งให้ตัวเลขในตำแหน่งที่5นั้นไปอยู่ตำแหน่งแรก และเอาเลข5จากตำแหน่งแรกไปอยู่ตำแหน่งที่5 และทำเหมือนเดิมซ้ำไปเรื่อยๆจนทุกตัวอยู่ในตำแหน่ง

การจัดเรียงแบบวนลูป

Coding[แก้]

def cycleSort(array):
 for cycleStart in range(0, len(array) - 1):
  item = array[cycleStart]
   
  pos = cycleStart
  for i in range(cycleStart + 1, len(array)):
   if array[i] < item: 
    pos += 1
  if pos == cycleStart:
    continue

  while pos != cycleStart:
   pos = cycleStart
   for i in range(cycleStart + 1, len(array)):
    if array[i] < item:
     pos += 1
   while item == array[pos]:
    pos += 1
   array[pos],item = item, array[pos]
 return(array)

อ้างอิง[แก้]

Nishant Singh;geeksforgeeks.cycle sort