การจัดการสิ่งผิดปรกติ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

การจัดการสิ่งผิดปรกติ (อังกฤษ: Exception handling) เป็นกระบวนการรับมือกับการเกิดสิ่งผิดปรกติ (exception) หรือสภาวะผิดธรรมดาหรือพิเศษระหว่างการคำนวณ สิ่งผิดปรกตินี้มักเปลี่ยนแปลงขั้นตอนปกติของการกระทำการ (execution) ของโปรแกรม การจัดการสิ่งผิดปรกติมีในภาษาโปรแกรมเฉพาะทางหรือกลไกฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์

โดยทั่วไป สิ่งผิดปรกติจะจัดการโดยการบันทึกสถานะปัจจุบันของการกระทำการในพื้นที่ที่กำหนด และสับเปลี่ยนการกระทำการไปยังซับรูทีนที่เรียกว่า ชุดคำสั่งจัดการสิ่งผิดปรกติ (exception handler) ถ้าสิ่งผิดปรกติเกิดต่อเนื่องได้ (continuable) ชุดคำสั่งดังกล่าวอาจดำเนินการกระทำการต่อไปที่ตำแหน่งเดิมโดยใช้สารสนเทศที่บันทึกไว้ ตัวอย่างเช่น สิ่งผิดปรกที่เป็นการหารจำนวนจุดลอยตัวด้วยศูนย์ โดยปริยายแล้ว จะอนุญาตให้โปรแกรมทำงานต่อได้ ขณะที่สภาวะหน่วยความจำหมด (out of memory) อาจไม่สามารถแก้ไขได้อย่างโปร่งใส