กายวิภาคเปรียบเทียบ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

กายวิภาคเปรียบเทียบ หมายถึง การศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้างของสิ่งมีชีวิตต่างๆโดยเฉพาะในกลุ่มที่ใกล้เคียงกัน