กะละมัง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน
กะละมังสเตนเลส

กะละมัง คือ ภาชนะที่มีรูปร่างคล้ายอ่างรูปวงกลมขนาดใหญ่และลึก พื้นอาจจะมนหรือไม่มนก็ได้ ทำจากพลาสติกหรือโลหะเช่นสแตนเลส กะละมังเป็นอุปกรณ์เครื่องใช้สารพัดประโยชน์ เช่นซักผ้า เก็บของ ล้างภาชนะ ล้างอาหาร เตรียมอาหาร อาบน้ำเด็ก รวมไปถึงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

ในภาษาอังกฤษคำว่า bowl แทนความหมายรวมทั้งหมดของ ชาม ขัน และกะละมัง