กองบังคับการวิทยาการ ภาค 4

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
นิติวิทยาศาสตร์
Fingerprintforcriminologystubs2.png
ขอบเขตนิติวิทยาศาสตร์
นิติเวชศาสตร์นิติวิศวกรรมศาสตร์
นิติทันตวิทยานิติมานุษยวิทยา
การตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์เฉพาะบุคคล
การตรวจพิสูจน์บุคคล
การตรวจหาคราบอสุจิ ตัวอสุจิ
การศึกษาและพิสูจน์บุคคลจากฟัน
เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์
การพิสูจน์หลักฐานการตรวจวัตถุระเบิด
การตรวจภาพเชิงซ้อน
การตรวจทางเคมีการตรวจทางฟิสิกส์
การตรวจทางชีววิทยาการตรวจทางนิติเวช
การตรวจเอกสารการตรวจวัสดุเส้นใย
การตรวจสถานที่เกิดเหตุและการถ่ายรูป
การตรวจลายพิมพ์นิ้วมือ ฝ่ามือ ฝ่าเท้า
การตรวจอาวุธปืนและกระสุนปืนของกลาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
AFISCDOSPICASSO
หน่วยงานในสังกัด
กองบังคับการอำนวยการ
พฐ.นิติวิทยาศาสตร์
วิทยาการเขต 1วิทยาการเขต 2
วิทยาการเขต 3วิทยาการเขต 4

กองบังคับการวิทยาการ ภาค 4 เป็นหน่วยงานภายใต้การปฏิบัติหน้าที่ของกองทะเบียนประวัติอาชญากร ซึ่งมีฐานะเป็นกองบังคับการ โดยขึ้นตรงต่อสำนักงานนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับการควบคุมงานทางด้านการตรวจสอบ ค้นหาเปรียบเทียบและยืนยันลายพิมพ์นิ้วมือกับสารบบลายพิมพ์นิ้วมือที่เก็บไว้ ตลอดจนการจัดเก็บสารบบลายพิมพ์นิ้วมือทั้งสิบนื้ว งานรวบรวมบัญชีประวัติของผู้กระทำความผิดและงานติดตามผลคดี รวมทั้งงานทางด้านอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายตามกฎ ระเบียบและข้อบังคับและคำสั่งของผู้บังคับบัญชา[1] โดยแบ่งส่วนราชการออกเป็น 5 หน่วยงาน คือ

  1. งาน 1 เปรียบเทียบและยืนยันลายพิมพ์นิ้วมือ สาย 1-4
  2. งาน 2 เปรียบเทียบและยืนยันลายพิมพ์นิ้วมือ สาย 5-8
  3. งาน 3 เปรียบเทียบและยืนยันลายพิมพ์นิ้วมือ สาย 9-12
  4. งาน 4 บัญชีการต้องโทษ
  5. งาน 5 ติดตามผลคดี

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. หน่วยงานที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานด้านการทะเบียนประวัติอาชญากร, พ.ต.อ.ดนัย ตังธนกานนท์ รศ. (สบ.4) ภาควิชาวิทยาการตำรวจ ส่วนวิชาการสืบสวนและสอบสวน บก.วก.รร.นรต., หน้า 4, พ.ศ. 2543