กองบังคับการปกครอง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

กองบังคับการปกครอง(Police Cadet Division)เป็นหน่วยงานระดับ กองบังคับการ ในสังกัดโรงเรียนนายร้อยตำรวจ กองบังคับการปกครอง มีหน้าที่ปกครองบังคับบัญชา ดูแล อบรมหล่อหลอม และให้คำแนะนำปรึกษาแก่ นักเรียนนายร้อยตำรวจทุกชั้นปี นักเรียนอบรม นักเรียนเตรียมทหารในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

โครงสร้างส่วนราชการของกองบังคับการปกครอง[แก้]

นายตำรวจปกครองในเครื่องแบบเต็มยศทำหน้าที่ถวายความปลอดภัยในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ
 • ฝ่ายอำนวยการ (หน่วยระดับกองกำกับการ)
 • ฝ่ายปกครอง 1 เป็นหน่วยระดับกองกำกับการ มีหัวหน้าหน่วยงานคือ ผู้กำกับการ ฝ่ายปกครอง 1
มีหน้าที่ปกครองบังคับบัญชา ดูแล อบรมหล่อหลอม และให้คำแนะนำปรึกษาแก่ นักเรียนนายร้อยตำรวจชั้นปีที่ 1-4
กองร้อยที่ 1 ฝ่ายปกครอง 1 มีผู้บังคับกองร้อย กองร้อยที่ 1 (ตำแหน่งเทียบสารวัตร) เป็นหัวหน้า
มีหน้าที่ปกครองบังคับบัญชา ดูแล อบรมหล่อหลอม และให้คำแนะนำปรึกษาแก่ นักเรียนนายร้อยตำรวจชั้นปีที่ 1
สีประจำกองร้อย คือ สีฟ้า คติพจน์ประจำกองร้อยคือ "ขันตีอุตสาหะ" คือการปลูกฝังให้เรียนรู้และอดทนต่อความลำบากตรากตรำ และอดทนต่อความเจ็บใจ เพื่อสร้างความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) และความฉลาดในการเผชิญปัญหาอุปสรรคของชีวิต(AQ)
กองร้อยที่ 2 ฝ่ายปกครอง 1 มีผู้บังคับกองร้อย กองร้อยที่ 2 (ตำแหน่งเทียบสารวัตร) เป็นหัวหน้า
มีหน้าที่ปกครองบังคับบัญชา ดูแล อบรมหล่อหลอม และให้คำแนะนำปรึกษาแก่ นักเรียนนายร้อยตำรวจชั้นปีที่ 2
สีประจำกองร้อย คือ สีเหลือง คติพจน์ประจำกองร้อยคือ "วิจัยกรณี" คือการปลูกฝังให้เป็นผู้มีความคิดใคร่ครวญ ใตร่ตรอง ใช้ปัญญาวินิจฉัยแก้ไขปัญหา
กองร้อยที่ 3 ฝ่ายปกครอง 1 มีผู้บังคับกองร้อย กองร้อยที่ 3 (ตำแหน่งเทียบสารวัตร) เป็นหัวหน้า
มีหน้าที่ปกครองบังคับบัญชา ดูแล อบรมหล่อหลอม และให้คำแนะนำปรึกษาแก่ นักเรียนนายร้อยตำรวจชั้นปีที่ 3
สีประจำกองร้อย คือ สีม่วง คติพจน์ประจำกองร้อยคือ "รักษ์วินัย" คือการปลูกฝังให้เป็นผู้มีจิตสำนึกในการรักษาความมิวันัยในตนเอง วินัยต่อส่วนรวม ทั้งต่อหน้า และลับหลัง
กองร้อยที่ 4 ฝ่ายปกครอง 1 มีผู้บังคับกองร้อย กองร้อยที่ 4 (ตำแหน่งเทียบสารวัตร) เป็นหัวหน้า
มีหน้าที่ปกครองบังคับบัญชา ดูแล อบรมหล่อหลอม และให้คำแนะนำปรึกษาแก่ นักเรียนนายร้อยตำรวจชั้นปีที่ 4
สีประจำกองร้อย คือ สีเขียว คติพจน์ประจำกองร้อยคือ "เกียรติศักดิ์" คือการปลูกฝังให้เป็นผู้มีเกียรติศักดิ์ในตนเอง รักษาเกียรติยศ รักษาคุณงามความดีทั้งต่อหน้า และลับหลัง ทั้งในหน้าที่การงาน ครอบครัว ชีวิตส่วนตัว และความรับผิดชอบต่อสังคม
เมื่อรวมคติพจน์ทั้ง 4 ชั้นปี คือ "เกียรติศักดิ์ รักษ์วินัย วิจัยกรณี ขันตีอุตสาหะ" ถือเป็นกุศโลบายในการอบรมปลูกฝังให้นักเรียนนายร้อยตำรวจ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน สำหรับการเป็นนายตำรวจสัญญาบัตรที่ดี ตามที่สังคมและประชาชนต้องการ
นายตำรวจปกครองในเครื่องแบบเต็มยศทำหน้าที่ถวายความปลอดภัยในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ
 • ฝ่ายปกครอง 2 เป็นหน่วยระดับกองกำกับการ มีหัวหน้าหน่วยงานคือ ผู้กำกับการ ฝ่ายปกครอง 2
มีหน้าที่ปกครองบังคับบัญชา ดูแลอบรม และให้คำแนะนำปรึกษาแก่ นักเรียนอบรมหลักสูตรต่างๆ
 • ฝ่ายปกครอง 3 เป็นหน่วยระดับกองกำกับการ มีหัวหน้าหน่วยงานคือ ผู้กำกับการ ฝ่ายปกครอง 3
มีหน้าที่ปกครองบังคับบัญชา ดูแล อบรมหล่อหลอม และให้คำแนะนำปรึกษาแก่ นักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

โดยฝ่ายปกครอง 3 ปฏิบัติหน้าที่อยู่ ณ กองบังคับการกรมนักเรียน โรงเรียนเตรียมทหาร อ.บ้านนา จ.นครนายก

ผู้ดำรงตำแหน่ง ผู้กำกับการฝ่ายปกครอง 3 (ยศพันตำรวจเอก) ทำหน้าที่เป็น รองผู้บังคับการกรมนักเรียน โรงเรียนเตรียมทหาร
ผู้ดำรงตำแหน่ง รองผู้กำกับการฝ่ายปกครอง 3 (ยศพันตำรวจโท)ทำหน้าที่เป็น ผู้บังคับกองพัน ของกองบังคับการกรมนักเรียน โรงเรียนเตรียมทหาร
 • ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน เป็นหน่วยระดับกองกำกับการ มีหัวหน้าหน่วยงานคือ ผู้กำกับการฝ่ายกิจกรรมนักเรียน
มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินกิจกรรมบางกิจกรรมในหลักสูตร และกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ และรวมถึงกิจกรรมชมรม ของนักเรียนนายร้อยตำรวจ
ภาพหมู่นายตำรวจปกครองในเครื่องแบบครึ่งยศสำหรับการสวนสนามในวันตำรวจฯ

นายตำรวจปกครอง[แก้]

ได้แก่ผู้ที่ดำรงตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

 • ผู้บังคับการ กองบังคับการปกครอง
 • รองผู้บังคับการ กองบังคับการปกครอง
 • ผู้กำกับการ ฝ่ายปกครอง 1-3
 • รองผู้กำกับการ ฝ่ายปกครอง 1-3
 • ผู้บังคับกองร้อย ฝ่ายปกครอง 1-3
 • ผู้บังคับหมวด ฝ่ายปกครอง 1-3

รวมถึงข้าราชการตำรวจสัญญาบัตร ที่ได้รับคำสั่งให้มาทำหน้าที่ในตำแหน่งดังกล่าว เรียกโดยรวมว่า "นายตำรวจปกครอง" หรือ "นายตำรวจฝ่ายปกครอง"

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]