กองกรรมวิธีข้อมูล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
กองกรรมวิธีข้อมูล, กรมช่างอากาศ
กองทัพอากาศ
ประเทศ ไทย
รูปแบบกองทัพอากาศ
วันสถาปนา1 ต.ค.ของทุกปี
ผู้บังคับบัญชา
หัวหน้ากองกรรมวิธีข้อมูลน.อ. กิตติศักดิ์ บรรเลง

การแบ่งส่วนราชการและหน้าที่[แก้]

กองกรรมวิธีข้อมูล เป็นหน่วยในสังกัดกองบังคับการ กรมช่างอากาศ ภารกิจหลักของ กองกรรมวิธีข้อมูล คือ ดูแลระบบเครือข่ายภายใน กรมช่างอากาศ บางซื่อ ดูแลรับผิดชอบระบบสารสนเทศ กรมช่างอากาศ และดูแลอุปกรณ์ ไมโครคอนโทรลเลอร์ และจัดหลักสูตร ฝีกอบรมให้ความรู้ ทั้งทางด้าน software และ hardware เบื้องต้น

กองกรรมวิธีข้อมูล มีการแบ่งส่วนราชการ คือ 2 แผนก กับ 1 ฝ่าย มีหัวหน้ากองกรรมวิธีข้อมูล เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

แผนกปฏิบัติการ[แก้]

เป็นหน่วยงานที่ทำการติดตั้งและซ่อมบำรุงระบบเครือข่าย รวมทั้งดูแลและรักษาความปลอดภัยระบบให้แก่ผู้ใช้ระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศของกรมช่างอากาศ

แผนกวิเคราะห์และพัฒนา[แก้]

เป็นหน่วยงานที่มีการ วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา จัดทำโปรแกรม ทดสอบ ติดตั้งระบบงาน การพัฒนาระบบอุปกรณ์ไมโครคอนโทรลเลอร์ รวมทั้งหน้าที่สำคัญในปัจจุบันคือการจัดการฝึกอบรมผู้ใช้งาน และจัดทำเอกสารคู่มือปฏิบัติงาน ทั้งข้าราชการและลูกหลานของกรมช่างอากาศ

ฝ่ายบริหารคลังข้อมูล[แก้]

เป็นหน่วยงานที่ออกแบบโครงสร้างระบบคลังข้อมูล หน้าที่สำคัญคือบริหารคลังข้อมูลและการจัดทำระบบคลังข้อมูลสำรอง

ประวัติ[แก้]

เดิมเป็น แผนกกรรมวิธีข้อมูล กองพัสดุช่างอากาศ กรมช่างอากาศ ต่อมาได้ยกฐานะเป็น กองกรรมวิธีข้อมูล กองบังคับการ กรมช่างอากาศ ตามอัตรา ทอ.๓๙ เมื่อ ๑ ต.ค. ๓๙ โดยหัวหน้ากองคนแรก คือ นาวาอากาศเอก กมล ผิวดำ

หน้าที่รับผิดชอบของกอง คือ ปฏิบัติงานด้านกรรมวิธีข้อมูลต่างๆ การรับ-ส่งข้อมูลทางไกล ระบบ DATAPHONE (การผลิตข่าวสารด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์) เพื่อสนับสนุนการส่งกำลังของกองทัพอากาศ ส่วนด้านสนับสนุนการควบคุมการบริหารพัสดุสายช่างอากาศ ได้จัดทำระบบงาน HONEYWELL สำหรับการควบคุมพัสดุระดับคลังใหญ่ของกรมและพัสดุที่ไม่ได้อยู่ในมาตรฐานของ ทอ. สหรัฐ [1]

ทำเนียบผู้บังคับบัญชา[แก้]

ระยะเวลา ชื่อและภาพ
1 ต.ค. 39 – 1 เม.ย. 44 น.อ. กมล ผิวดำ
1 เม.ย. 44 – 1 เม.ย. 47 น.อ. สุเมธา เผือกหอม
1 ต.ค. 47 – 1 ต.ค. 51 น.อ.หญิง ศรีเรือน ปะจายะกฤตย์
1 ต.ค. 51 – 1 ต.ค. 60 น.อ. ชณัฐ วงค์ตลาดขวัญ
1 ต.ค. 60 – ปัจจุบัน น.อ. กิตติศักดิ์ บรรเลง

ที่ตั้ง[แก้]

กองกรรมวิธีข้อมูลตั้งอยู่ภายในพื้นที่กรมช่างอากาศ บางซื่อ ซึ่งตั้งอยู่บนถนนประดิพัทธิ์ และถนนพระราม 5 (ถนนเตชะวนิช) ซึ่งสามารถเข้าได้ง่ายที่สุดจากประตูบนถนน ถนนพระราม 5 (ถนนเตชะวนิช)

ตึกที่กองกรรมวิธีข้อมูลอยู่ มีชื่อเรียกภายใน ตีกขาว ซึ่งเป็นตึกเดียวกับระบบ server ต่าง ๆ ที่ใช้งานในกรมช่างอากาศ

การเดินทางทางบก มีรถประจำทางสาย 3, 67, 97, 117 ผ่าน การเดินทางทางรถไฟ ลงรถไฟที่สถานีบางซื่อ การเดินทางทางรถไฟฟ้าใต้ดิน ลงรถไฟที่สถานีบางซื่อ การเดินทางทางเรือ สามารถลงเรือที่ท่าเกียกกายและต่อรถอีกประมาณ 0.7 กิโลเมตร

เลขที่ 1 กรมช่างอากาศ (กองกรรมวิธีข้อมูล) ถนนประดิพัทธิ์ แขวงถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพ 10300

ผลงานที่สำคัญในอดีต[แก้]

กองกรรมวิธีข้อมูล มีผลงานที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการวางระบบเครือข่าย และการพัฒนาระบบการใช้งานเครือข่ายที่ผ่านมาคือ

  1. จัดทำระบบเครือข่าย (LAN) ทดลองใช้ภายใน กกม.ชอ. และขยายออกไปจนครอบคลุมพื้นที่การใช้งานภายใน ชอ. ในลักษณะ Client/Server โดยมี กกม.บก.ชอ. เป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสาร

อ้างอิง[แก้]

  1. http://www.dpd.dae.mi.th/ Archived 2016-03-05 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน กองกรรมวิธีข้อมูล กรมช่างอากาศ