กลฉ้อฉล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

กลฉ้อฉล (อังกฤษ: fraud) หมายถึง การใช้อุบายหลอกลวงด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือการจงใจปิดบังซ่อนเร้นข้อความจริง เพื่อให้ผู้อื่นหลงผิดแสดงเจตนาทำ นิติกรรม การแสดงเจตนาเพราะถูกกลฉ้อฉลเป็นโมฆียะ