ข้ามไปเนื้อหา

กฤษดา อนันตสาคร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
นาวาเอก (พิเศษ) กฤษดา อนันตสาคร
สารนิเทศภูมิหลัง
เกิด4 กันยายน พ.ศ. 2474
เสียชีวิต9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
(83 ปี 66 วัน)
คู่สมรสนางสมพิศ อนันตสาคร
อาชีพครูดนตรีไทย นักดนตรี
ปีที่แสดงพ.ศ. 2481 -​ พ.ศ.​ 2553

นาวาเอก (พิเศษ) กฤษดา อนันตสาคร เกิดเมื่อวันศุกร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2474 เป็นชาวตำบลแม่กลอง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม เริ่มเล่นดนตรีไทยตั้งแต่อายุ 7 ปี (พ.ศ. 2481) เป็นครูสอนและเป็นวิทยากรเกี่ยวกับดนตรีไทยมาแล้วหลายโรงเรียน รวมไปถึงชุมชนต่าง ๆ ที่มีความสนใจ (นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2502) ท่านได้ถ่ายทอดความรู้และความสามารถให้กับเยาวชนในโรงเรียนต่าง ๆ ได้มีความสามารถในการเล่นดนตรีไทย อันเป็นผลทำให้นักเรียนของอาจารย์ ได้รับรางวัลจากการแข่งขันในรายการต่าง ๆ มากมายและได้รับความชื่นชอบจากผู้ที่พบเห็นเป็นอย่างยิ่ง

ท่านได้รับการเสนอชื่อจากทางจังหวัดสมุทรสาครขึ้นทางเว็บไซต์ของกระทรวงวัฒนธรรม ในสาขาอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม [1] และมีประวัติโดยสังเขปของท่านในหมวด “คนดีศรีสาคร” [2]

ประวัติและผลงาน[แก้]

 • พ.ศ. 2481 อายุ 7 ปี เริ่มเรียนฆ้องวงใหญ่ กับ ครูศุข นักดนตรี
 • พ.ศ. 2489 ได้เข้าฝากตัวเป็นศิษย์ของท่านครูหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง)
 • พ.ศ. 2504 ได้ขอฝากตัวเป็นศิษย์ของคุณหญิงชิ้น ศิลปบรรเลง เพื่อขอเรียนทางขับร้องเพลงไทย
 • วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2530 มูลนิธิหลวงประดิษฐ์ไพเราะ(ศร ศิลปบรรเลง) เชิญเป็นอนุกรรมการเฉพาะกิจ ของมูลนิธิหลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง ทำการสำรวจเพื่อบันทึกข้อมูลชีวประวัตินักดนตรีไทยทั่วประเทศ ในโครงการของมูลนิธิฯ ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2530) [3]
 • พ.ศ. 2548 – พ.ศ. 2549 ได้รับหนังสือเชิญจากโรงเรียนบ้านคลองแค ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ให้เป็นผู้ชำนาญการทางภูมิปัญญาดุริยางคศิลป์ ในโครงการส่งเสริมการดนตรีไทย-สากล โดยมีลักษณะเป็นศูนย์อนุรักษ์ [4]
 • สภาวัฒนธรรมอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ได้ประกาศเกียรติคุณให้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ “คนดีศรีกระทุ่มแบน” ประจำปี พ.ศ. 2548 ได้รับมอบโล่ วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
 • สภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร มอลโล่เกียรติคุณ “คนดีศรีสาคร” ประจำปี 2548 รับมอบเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2549 [5]

อ้างอิง[แก้]

 1. http://www.m-culture.in.th/album/92373 หน้าเว็บไซต์ของกระทรวงวัฒนธรรม, ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม
 2. http://www.m-culture.in.th/tag/30472 หน้าเว็บไซต์ของกระทรวงวัฒนธรรม, ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม, คนดีศรีสาคร
 3. หนังสือเชิญเลขที่ ๒/๒๕๓๐ ลว.ที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๐
 4. http://banklongkae.150m.com/music.html เก็บถาวร 2015-09-13 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน หน้าเว็บไซต์ของโรงเรียนบ้านคลองแค, ศูนย์อนุรักษ์
 5. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2015-09-13. สืบค้นเมื่อ 2011-07-03.