กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ในทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ (อังกฤษ: software development process) คือ กระบวนการที่แบ่งขั้นตอนการพัฒนาซอฟต์แวร์เป็นระยะต่าง ๆ ที่ชัดเจนเพื่อปรับปรุงการออกแบบ (design improvement), การจัดการผลิตภัณฑ์ (product management) และ การจัดการโครงการ (project management) กระบวนการนี้ยังมีอีกชื่อหนึ่งว่า วงจรชีวิตของการพัฒนาซอฟต์แวร์ (software development life cycle หรือ SDLC) กระบวนการนี้ยังประกอบไปด้วยการจำกัดคำนิยามของสิ่งที่จะส่งมอบให้กับลูกค้าหรือส่วนที่สร้างขึ้นโดยทีมงานโครงการ ก่อนที่จะลงมือพัฒนาหรือปรับปรุงแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์[1]

กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ส่วนใหญ่ในปัจจุบันสามารถกล่าวโดยรวมว่า เป็นกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบเอจายล์ กระบวนการพัฒนารูปแบบอื่น ๆ ประกอบด้วย โมเดลแบบจำลองน้ำตก (Waterfall model, การสร้างสินค้าต้นแบบ (Prototyping), โมเดลแบบก้าวหน้าและแบบทำซ้ำ (Iterative and incremental model), โมเดลรูปแบบจำลองบันไดเวียน (Spiral model), rapid application development (RAD) และ extreme programming

อ้างอิง[แก้]

  1. Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) Office of Information Service (2008). Selecting a development approach เก็บถาวร 2019-01-02 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน. Webarticle. United States Department of Health and Human Services (HHS). Re-validated: March 27, 2008. Retrieved 27 Oct 2008.