กฎหมายสัญชาติฮังการี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี


สัญชาติฮังการี (magyar állampolgárság) สามารถได้รับจากการเกิด, การแปลงสัญชาติ และ การแปลงสัญชาติซ้ำ, และ การพิจารณาโดยใช้หลักพื้นฐานของกฎหมายครอบครัวเป็นหลัก

หลักการทางกฎหมายโดยพื้นฐานของการได้สัญชาติฮังการี มีระบุไว้ในรัฐธรรมนูญประเทศฮังการีข้อ G) ส่วนกฎหมายโดยละเอียด มีกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติ LV ปี ค.ศ.1993 เรื่องการเป็นพลเมืองฮังการี (ตัวย่อภาษาฮังการี: Ápt.) (ภาษาฮังการี: magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény)

หลักการได้รับสัญชาติฮังการี[แก้]

  • หลักการสืบเชื้อสาย (ประเทศฮังการีให้สัญชาติตามหลักการทางสายเลือด: ความเป็นพลเมืองขึ้นอยู่กับความเป็นพลเมืองของบรรพบุรุษ)
  • หลักความเสมอภาค (ไม่มีความแตกต่างตามว่าเด็กเกิดในหรือนอกสมรส และ ระหว่างสถานะของพ่อแม่)

การได้มาซึ่งสัญชาติฮังการี[แก้]

การได้มาซึ่งสัญชาติฮังการี สามารถได้โดยการรับมาแต่กำเนิดตามกฎหมายครอบครัว หรือ ได้รับมาภายหลังจากการแปลงสัญชาติ (หรือ การแปลงสัญชาติกลับซ้ำ)

การเกิด[แก้]

  • ลูกของพ่อหรือแม่ชาวฮังการี ถือเป็นพลเมืองชาวฮังการี
  • เด็กไร้สัญชาติ ที่เกิดในพรมแดนประเทศฮังการี

ข้อเท็จจริงตามหลักกฎหมายครอบครัว[แก้]

  • การพิจารณาคดีเกี่ยวกับความเป็นพ่อ หรือ การคลอดบุตร
  • การรับรองความเป็นบุตร หรือ การแต่งงานใหม่ของพ่อแม่

การแปลงสัญชาติ[แก้]

การแปลงสัญชาติให้เป็นฮังการี มีหลักการ 5 อย่าง. :

a) ต้องอาศัยอยู่ในฮังการีอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 8 ปี (ในกรณีของผู้เยาว์อาจเปลี่ยนไป เช่น ถ้าเกิดและอยู่ในประเทศฮังการีตอนเด็ก อาจลดเหลือ 5 ปี กรณีที่ผู้เยาว์ยื่นขอสัญชาติร่วมกับผู้ปกครอง หรือ ผู้ปกครองได้รับสัญชาติฮังการีแล้ว),

b) ต้องไม่เคยทำอาชญากรรมผิดกฎหมายในประเทศฮังการี,

c) ต้องมีการทำมาหากินและการอยู่อาศัยในประเทศฮังการี,

d) การแปลงสัญชาติไม่ได้ละเมิดต่อความปลอดภัยและความมั่นคงของประเทศฮังการี (ผู้ก่อการร้าย),

e) ต้องผ่านข้อสอบรัฐธรรมนูญฮังการีพื้นฐาน ซึ่งข้อสอบเป็นภาษาฮังการี คะแนนสูงกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป (ยกเว้นผู้ที่ได้รับการยกเว้น ที่มีมากกว่าอายุ 60 ปีบริบูรณ์)

การแต่งงาน[แก้]

การได้สัญชาติฮังการีโดยการแต่งงานนั้น สามารถรับได้ด้วยวิธีการต่อไปนี้

หากมีที่พำนักแน่นอนในประเทศ​ฮังการี

  • แต่งงานกับชาวฮังการี​ 3 ปี และ มีบุตรร่วมกัน

หากไม่ได้อยู่ในประเทศ​ฮังการี​

  • แต่งงานกับชาวฮังการี 10 ปี หรือ
  • แต่งงานกับชาวฮังการี 5 ปี และ มีบุตรร่วมกัน

ดูเพิ่ม[แก้]