204 Kallisto

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บทความนี้มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษ เนื่องจากยังไม่มีชื่อภาษาไทยที่กระชับ เหมาะสม หรือไม่รู้วิธีอ่านในภาษาไทย
204 Kallisto
ลักษณะของวงโคจร
จุดเริ่มยุค 30 January, 2005 (JD 2453400.5)
ระยะจุด
ไกลดวงอาทิตย์ที่สุด
:
468.456 จิกะเมตร (3.131 หน่วยดาราศาสตร์)
ระยะจุด
ใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุด
:
331.062 จิกะเมตร (2.213 หน่วยดาราศาสตร์)
กึ่งแกนเอก: 399.759 จิกะเมตร (2.672 หน่วยดาราศาสตร์)
ความเยื้องศูนย์กลาง: 0.172
คาบดาราคติ: 1595.51 วัน (4.37 ปีจูเลียน)
อัตราเร็วเฉลี่ย
ในวงโคจร
:
18.22 กม./วินาที
อนอมัลลีเฉลี่ย: 2.235°
ความเอียง: 8.272°
ลองจิจูด
ของจุดโหนดขึ้น
:
205.217°
ระยะมุมจุด
ใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุด
:
55.712°

204 Kallisto เป็นดาวเคราะห์น้อยในแถบดาวเคราะห์น้อย

อ้างอิง[แก้]