ไฟ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สำหรับความหมายอื่น ดูที่ ไฟ (แก้ความกำกวม)
ไฟ

ไฟ เป็นรูปแบบของการสันดาป ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางเคมีอย่างหนึ่ง คำว่า ไฟ ทางด้านภาษาศาสตร์ อาจหมายถึงการรวมกันของ แสงที่ลุกโชติ และความร้อนอันมหาศาลที่ปลดปล่อยออกมา และจำเป็นต้องใช้เชื้อเพลิงในการเผาไหม้ ไฟ มิใช่สภาพของวัตถุ แต่เป็น ปฏิกิริยาเคมีในการปลดปล่อยความร้อน โดยมีพลังงานในรูปแบบของ ความร้อน และ แสงสว่าง ออกมา ไฟจะเกิดขึ้นเมื่อเชื้อเพลิงกับออกซิเจน หรือ ร่วมตัวกับออกซิเจนแล้วมีปริมาณเพียงพอกับความร้อน

การควบคุมไฟเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ถือได้ว่าเป็นความสำเร็จก้าวสำคัญหนึ่งในประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติ ตั้งแต่ การทำอาหาร การผลิตสิ่งของ การฆ่าเชื้อโรค การแปลงพลังงานเป็นงาน และการดับไฟที่ไม่พึงปรารถนา เป็นต้น

ประกายไฟมีสีต่างกันเพราะความถี่ไม่เท่ากัน ประกายไฟเกิดขึ้นจาก E=hf หรือ พลังงาน=ค่าคงตัวของพลังก์*ความถี่ นั่นเอง ยิ่งความถี่มากพลังงานยิ่งมาก ความถี่น้อยพลังงานก็ยิ่งน้อย