แม่แบบ:กล่องข้อมูล นิคม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
กล่องข้อมูล นิคม
Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]


การใช้งาน[แก้]

<!-- กล่องข้อมูลเริ่มต้น -->
{{กล่องข้อมูล นิคม
| name          = 
| official_name     = 
| other_name       = 
| native_name      = <!-- สำหรับเมืองที่มีชื่อไม่ได้อยู่ในภาษาอังกฤษ -->
| nickname        = 
| settlement_type    = <!--สำหรับเมืองหรือหมู่บ้าน (เว้นว่างไว้สำหรับเมืองค่าเริ่มต้น) -->
| motto         = 
| image_skyline     = 
| imagesize       = 
| image_caption     = 
| image_flag       = 
| flag_size       = 
| image_seal       = 
| seal_size       = 
| image_shield      = 
| shield_size      = 
| city_logo       = 
| citylogo_size     = 
| image_map       = 
| mapsize        = 
| map_caption      = 
| image_map1       = 
| mapsize1        = 
| map_caption1      = 
| image_dot_map     = 
| dot_mapsize      = 
| dot_map_caption    = 
| dot_x = |dot_y =
| pushpin_map      = <!-- ชื่อของแผนที่สถานที่อยู่ที่ http://en.wikipedia.org/wiki/Template:Location_map -->
| pushpin_label_position = <!-- ตำแหน่งของที่ตั้งเมือง: left, right, top, bottom, none -->
| pushpin_map_caption  = 
| pushpin_mapsize    = 
| subdivision_type    = <!--ประเทศ-->
| subdivision_name    = <!--ชื่อของประเทศ-->
| subdivision_type1   = 
| subdivision_name1   = 
| subdivision_type2   = 
| subdivision_name2   = 
| subdivision_type3   = 
| subdivision_name3   = 
| subdivision_type4   = 
| subdivision_name4   = 
| government_footnotes  = 
| government_type    = 
| leader_title      = 
| leader_name      = 
| leader_title1     = <!-- สำหรับสถานที่ที่มีทั้งนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี -->
| leader_name1      = 
| leader_title2     = 
| leader_name2      = 
| leader_title3     = 
| leader_name3      = 
| leader_title4     = 
| leader_name4      = 
| established_title   = <!-- ก่อตั้ง -->
| established_date    = 
| established_title2   = <!-- ก่อตั้ง (เมือง) -->
| established_date2   = 
| established_title3   = <!-- ก่อตั้ง (นคร) -->
| established_date3   = 
| founder         = 
| seat_type        = 
| seat          = 
| area_magnitude     = 
| unit_pref        = <!--ใส่: Imperial, if Imperial (metric) is desired-->
| area_footnotes      = 
| area_total_km2      = <!-- เขตข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการวัดอาจมีการแปลงหน่วยโดยอัตโนมัติ-->
| area_land_km2      = <!--ดูตาราง @ Template:Infobox Settlement for details on automatic unit conversion-->
| area_water_km2      = 
| area_total_sq_mi     = 
| area_land_sq_mi     = 
| area_water_sq_mi     = 
| area_water_percent    = 
| area_urban_km2      = 
| area_urban_sq_mi     = 
| area_metro_km2      = 
| area_metro_sq_mi     = 
| population_as_of        = 
| population_footnotes      = 
| population_note        = 
| population_total        = 
| population_density_km2     = 
| population_density_sq_mi    = 
| population_metro        = 
| population_density_metro_km2  = 
| population_density_metro_sq_mi = 
| population_urban        = 
| population_density_urban_km2  = 
| population_density_urban_sq_mi = 
| population_blank1_title    = 
| population_blank1       = 
| population_density_blank1_km2 = 
| population_density_blank1_sq_mi = 
| population_demonym   = 
| timezone        = 
| utc_offset       = 
| timezone_DST      = 
| utc_offset_DST     = 
| latd = |latm= |lats= |latNS=
| longd = |longm= |longs= |longEW=
| elevation_footnotes  = <!--สำหรับอ้างอิง: use <ref> </ref> tags-->
| elevation_m      = 
| elevation_ft      = 
| postal_code_type    = <!-- enter ZIP code, Postcode, Post code, Postal code... -->
| postal_code      = 
| area_code       = 
| iso_code        = 
| blank_name       = 
| blank_info       = 
| blank1_name      = 
| blank1_info      = 
| website       = <!-- {{URL|example.com}} -->
| footnotes       = 
}} <!-- กล่องข้อมูลสิ้นสุด -->

ตารางตัวเลือกการใช้[แก้]

นี่คือตารางตัวเลือกการใช้

ชื่อและคำขวัญ[แก้]

ชื่อ การใช้ คำอธิบาย
official_name จำเป็น ชื่ออย่างเป็นทางการในภาษาไทย
other_name ไม่จำเป็น สำหรับสถานที่ที่มีหลายชื่อ หรือชื่ออื่นๆ อาทิ บอมเบย์ และไซ่ง่อน
native_name ไม่จำเป็น แสดงอยู่ใต้ชื่ออย่างเป็นทางการในภาษาท้องถิ่น อาทิ:
วอร์ซอ
(Warszawa)
settlement_type ไม่จำเป็น ชนิด/แบบการตั้งถิ่นฐาน อาทิ เมือง / หมู่บ้าน
nickname ไม่จำเป็น ชื่อเล่นที่มีชื่อเสียง
motto ไม่จำเป็น วางอยู่ใต้ชื่อเล่นของเมือง

ภาพและแผนที่[แก้]

ตัวแปรเหล่านี้จะใช้เฉพาะสำหรับการสร้างหมวดหมู่สำหรับบทความนี้
ชื่อเขตข้อมูล การใช้ คำอธิบาย'
image_skyline ไม่จำเป็น ภาพถ่ายทางอากาศของแต่ละการตั้งถิ่นฐาน
imagesize ไม่จำเป็น ขนาดของภาพถ่ายทางอากาศ
image_caption ไม่จำเป็น คำอธิบายของภาพถ่ายทางอากาศ
image_flag ไม่จำเป็น ใช้สำหรับรูปของธงประจำการตั้งถิ่นฐาน มาตรฐาน ขนาด:100px
flag_size ไม่จำเป็น ขนาดของรูปธง
image_seal ไม่จำเป็น ใช้สำหรับรูปของตราสัญลักษณ์ประจำการตั้งถิ่นฐาน
seal_size ไม่จำเป็น ขนาดของรูปตราสัญลักษณ์
image_shield ไม่จำเป็น ใช้สำหรับรูปของโล่ประจำการตั้งถิ่นฐาน
shield_size ไม่จำเป็น ขนาดของรูปโล่
city_logo ไม่จำเป็น ใช้สำหรับรูปของสัญลักษณ์ประจำการตั้งถิ่นฐาน
image_map ไม่จำเป็น ภาพของแผนที่ประจำการตั้งถิ่นฐาน
mapsize ไม่จำเป็น ขนาดของภาพแผนที่
map_caption ไม่จำเป็น คำอธิบายของภาพแผนที่
image_map1 ไม่จำเป็น ภาพของแผนที่ประจำการตั้งถิ่นฐานรูปที่ 2 ตัวอย่างดูที่: บลูมส์เบิร์ก (รัฐเพนซิลเวเนีย)
mapsize1 ไม่จำเป็น
map_caption1 ไม่จำเป็น
image_dot_map ไม่จำเป็น A field for manually superimposing a dot over a blank map using an "X" & "Y" system. Blank maps, if available, can be found over at Wikimedia Commons. Example see: Rainbow Lake, Alberta
dot_mapsize ไม่จำเป็น To change the dot map size; default is 180px.
dot_map_caption ไม่จำเป็น For placing a caption under the dot map.
dot_x
dot_y
ไม่จำเป็น For manually superimposing the dot left/right and up/down on the map.
pushpin_map ไม่จำเป็น The name of a location map as per แม่แบบ:Location map]] (eg. Indonesia or Russia). The coordinate fields (eg. latd and longd) position a pushpin coordinate marker and label on the map automatically. Example see: Padang, Indonesia
pushpin_label_position ไม่จำเป็น The position of the label on the pushpin map relative to the pushpin coordinate marker. Valid options are {left, right, top, bottom, none}. If this field is not specified, the default value is right.
pushpin_mapsize ไม่จำเป็น Must be entered as only a number—no need for px. The default value is 250.
pushpin_map_caption ไม่จำเป็น Fill out if a different caption from map_caption is desired.

Government and Established information[แก้]

Field Name Usage Description
subdivision_type optional This field is almost always "Country".
subdivision_name optional Depends on the subdivision_type
subdivision_type1
to
subdivision_type4
optional Can be State/Province, region, county.
subdivision_name1
to
subdivision_name4
optional
government_footnotes optional If a reference (s) is available this where to put them using the <ref> </ref> tags and possibly the citing format at {{Cite web}} within the ref tags.
government_type optional Example:
leader_title optional First title of the place's leader, e.g. Mayor
leader_name optional
leader_title1
to
leader_title4
optional
leader_name1
to
leader_name4
optional
established_title optional Example: First settled
established_date optional
established_title2 optional Example: Incorporated (town)
established_date2 optional
established_title3 optional Example: Incorporated (city)
established_date3 optional

Geographic information[แก้]

These fields have dual automatic unit conversion meaning that if only metric values are entered, the imperial values will be automatically converted and vise-versa. If an editor wishes to over-ride the automatic conversion, e.g. if the source gives both metric and imperial or if a range of values is needed, they can should enter both values in their respective fields.
Field Name Usage Description
unit_pref optional If the editor would like to change the unit order to imperial (metric) they should enter imperial. The default is metric (imperial). However, template will swap the unit order automatically if the subdivision_name equals same variation of the U.S.
All values must be entered in a raw format, no commas, spaces, or unit symbols. The template will format them automatically.
area_footnotes optional If a reference (s) is available this where to put them using the <ref> </ref> tags and possibly the citing format at {{Cite web}} within the ref tags.
area_magnitude optional Area magnitude of total_area in terms of m². Should enter 1 E+6 for area of 1.0 km². See 1 E+6 m²
area_total_km2 optional Total area in square kilometers—abbreviation: km², which is wiki-linked. Value must be entered in raw format, no comms or spaces. Auto-converted to display square miles if area_total_sq_mi is empty.
Deprecated name =area_total
area_land_km2 optional Land area in square kilometers—abbreviation: km². Value must be entered in raw format, no comms or spaces. Auto-converted to display square miles if area_land_sq_mi is empty.
Deprecated name =area_land
area_water_km2 optional Water area in square kilometers—abbreviation: km². Value must be entered in raw format, no comms or spaces. Auto-converted to display square miles if area_water_sq_mi is empty.
Deprecated name =area_water
area_total_sq_mi optional Total area in square miles—abbreviation: sq mi, which is wiki-linked. Value must be entered in raw format, no comms or spaces. Auto-converted to display square kilometers if area_total_km2 is empty.
Deprecated name =TotalArea_sq_mi
area_land_sq_mi optional Land area in square miles—abbreviation: sq mi. Value must be entered in raw format, no comms or spaces. Auto-converted to display square kilometers if area_land_km2 is empty.
Deprecated name =LandArea_sq_mi
area_water_sq_mi optional Water area in square miles—abbreviation: sq mi. Value must be entered in raw format, no comms or spaces. Auto-converted to display square kilometers if area_water_km2 is empty.
Deprecated name =WaterArea_sq_mi
area_water_percent optional Enter the percent of water without the "%"
area_urban_km2 optional
Deprecated name =area_urban
area_urban_sq_mi optional
Deprecated name =UrbanArea_sq_mi
area_metro_km2 optional
Deprecated name =area_metro
area_metro_sq_mi optional
Deprecated name =MetroArea_sq_mi
area_blank1_title optional Example see London
area_blank1_km2 optional
area_blank1_sq_mi optional
area_blank2_title optional
area_blank2_km2 optional
area_blank2_sq_mi optional
elevation_footnotes optional If a reference (s) is available this where to put them using the <ref> </ref> tags and possibly the citing format at {{Cite web}} within the ref tags.
elevation_m optional Raw number entered in meters. Will automatically convert to display elevation in feet if elevation_ft is empty. However, if a range in elevation (i.e. 5-50 m ) is desired, the editor must enter a converted range in the elevation_ft field to over-ride the automatic conversion.
Deprecated name =elevation
elevation_ft optional Raw number, entered in feet. Will automatically convert to display elevation in meters if elevation_m field is empty. However, if a range in elevation (i.e. 50-500 ft ) is desired, the editor must enter a converted range in the elevation_m field to over-ride the automatic conversion.
latd optional Latitude degrees. Can also be used for decimal degrees.
latm optional Latitude minutes
lats optional Latitude seconds
latNS optional Latitude North or South.
longd optional
longm optional
longs optional
longEW optional

Population infomation[แก้]

The density fields have duel automatic unit conversion meaning that if only metric values are entered, the imperial values will be automatically converted and vise-versa. If an editor wishes to over-ride the automatic conversion, e.g. if the source gives both metric and imperial or if a range of values is needed, they can should enter both values in their respective fields.
Field Name Usage Description
population_as_of optional
population_footnotes optional If a reference (s) is available this where to put them using the <ref> </ref> tags and possibly the citing format at {{Cite web}} within the ref tags.
population_total optional
population_density_km2 optional
Deprecated name =population_density
population_density_sq_mi optional
Deprecated name =population_density_mi2
population_metro optional
population_density_metro_km2 optional
population_density_metro_sq_mi optional
Deprecated name =population_density_metro_mi2
population_urban optional
population_density_urban_km2 optional
population_density_urban_sq_mi optional
Deprecated name =population_density_urban_mi2
population_blank1_title optional Can be used for estimates. Example: Windsor, Ontario
population_blank1 optional The population value for blank1_title
population_density_blank1_km2 optional
population_density_blank1_sq_mi optional
population_blank2_title optional
population_blank2 optional
population_density_blank2_km2 optional
population_density_blank2_sq_mi optional
population_note optional A place for additional infomation such as the name of the source. See Windsor, Ontario for example.
population_demonym optional A demonym or gentilic is a word that denotes the members of a people or the inhabitants of a place. For example citizens in Liverpool are known as Liverpudlians.

Other infomation[แก้]

Field Name Usage Description
timezone optional
utc_offset optional
timezone_DST optional
utc_offset_DST optional
postal_code_type optional
postal_code optional
area_code optional
blank_name optional Can be used for additional information such as car plates
blank_info optional This is where the information for the blank_name would go. Example see: Warsaw.
blank1_name optional
blank1_info optional
footnotes optional
website optional


Microformat[แก้]

The HTML mark up produced by this template includes an hCard microformat, which makes the place-name and location parsable by computers, either acting automatically to catalogue article across Wikipedia, or via a browser tool operated by a person, to (for example) add the subject to an address book. For more information about the use of microformats on Wikipedia, please see the microformat project.

If the place or venue has an "established", "founded", "opened" or similar date, specific to the day, use {{start date}} (unless the date is before 1583 CE); if it has a URL, use {{URL}}.

hCard uses HTML classes including:

 • adr
 • category
 • country-name
 • extended-address
 • fn
 • label
 • locality
 • nickname
 • note
 • org
 • street-address
 • url
 • vcard

Please do not rename or remove these classes; nor collapse nested elements which use them.

ดูเพิ่ม[แก้]