วิกิพีเดีย:ลูอา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เว็บย่อ:
WP:LUA
WP:MODULE

จุดประสงค์[แก้]

  1. เปลี่ยนให้แม่แบบทำงานเร็วยิ่งขึ้น
  2. ลดความซับซ้อนของแม่แบบ
  3. ปลดข้อจำกัดบางอย่างซึ่งไม่สามารถทำได้ถ้าใช้แม่แบบธรรมดา

รายชื่อ Module ทั้งหมดในขณะนี้[แก้]

Age Anchor Archive list
Arguments Armenian Authority control
AutomaticTOC AutomaticTOC/doc AutomaticTOC/sandbox
Bananas Bananas/doc Bananas/tests
BaseConvert Br separated entries Break
CDD Category handler Chart
Chessboard Citation/CS1 Citation/CS1/Configuration
Citation/CS1/Date validation Citation/CS1/Suggestions Citation/CS1/Whitelist
Collapsible list Comma separated entries Convert
Convert/data Convert/documentation/conversion data/doc Convert/extra
Convert/makeunits Convert/text Coordinates
Coordinates/sandbox Countdown Current events calendar
Demography Documentation Documentation/config
Error Factorization Footnotes
ForLoop Gallery HtmlBuilder
HtmlBuilder/sandbox Infobox InfoboxImage
InterwikiTable Italic title List
Location map Math Message box
Message box/configuration Mw Namespace detect
Namespace detect/config Namespace detect/data Navbar
Navbox Pagetype Pagetype/config
Plotter/DefaultColors Portal RailGauge
RailGauge/data Roman Sandbox/Nullzero/1
Sandbox/Nullzero/2 Sandbox/Nullzero/Autonumber Sidebar
Singles String String/doc
Suppress categories TableTools TeamBracket
TeamBracket-Compact-Tennis Thai number Thai number/sandbox
Thai number/testcases TimeAgo TimeAgo/sandbox
TimeAgo/testcases Toolbar URL
Unbulleted list UnitTests UnitTests/doc
Unsubst User UserLinks
UserLinks/config UserLinks/shared Userbox
Video game reviews Wikidata Wikidata/sandbox
Yesno