เอะโดะ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก เอโดะ)

เอโดะ (江戸) เป็นชื่อเก่าของเมืองโตเกียวในประเทศญี่ปุ่น และ เป็นยุคหนึ่งในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น

  • ยุคเอะโดะ (江戸時代, เอะโดะจิได) เป็นชื่อยุคหนึ่งในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นในช่วง ปี พ.ศ. 2143 - พ.ศ. 2410 ในยุคเอโดะปกครองโดยตระกูลโตกุกาวะ ที่ก่อตั้งโดยโชกุน โทะกุงะวะ อิเอะยะสุ ในปี พ.ศ. 2410 ได้มีการฟื้นฟูองค์จักรพรรดิของญี่ปุ่น และได้เป็นที่สิ้นสุดของยุคเอโดะในช่วงที่ โทะกุงะวะ โยะชิโนะบุ เป็นผู้ปกครอง ยุคเอโดะได้ชื่อว่าเป็นจุดเริ่มต้นของยุคญี่ปุ่นสมัยใหม่