เส้นสเปกตรัม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สเปกตรัมต่อเนื่อง
สเปกตรัมแบบเส้นสว่าง หรือเส้นการแผ่ (emission line)
สเปกตรัมแบบเส้นมืด หรือเส้นการดูดกลืน (absorption line)

เส้นสเปกตรัม คือแถบมืดและสว่างอย่างต่อเนื่องและเป็นเอกภาพของสเปกตรัม เป็นผลจากการเพิ่มหรือลดของโฟตอนในช่วงความถี่แคบๆ ค่าหนึ่ง เมื่อเปรียบเทียบกับความถี่ข้างเคียง

ชนิดของเส้นสเปกตรัม[แก้]

เส้นสเปกตรัมเป็นผลจากปฏิกิริยาระหว่างระบบควอนตัม (โดยมากเป็นอะตอม แต่บางครั้งอาจเป็นโมเลกุลหรือนิวเคลียสของอะตอมก็ได้) กับโฟตอนเดี่ยวๆ เมื่อโฟตอนมีระดับพลังงานที่เหมาะสมค่าหนึ่งที่จะเปลี่ยนสถานะของพลังงานของระบบ (หรือในกรณีของอะตอม จะหมายถึงการที่อิเล็กตรอนเปลี่ยนระดับวงโคจร) โฟตอนก็จะถูกดูดกลืนไป หลังจากนั้นจะมีการแผ่พลังงานใหม่อย่างทันทีทันใด อาจเป็นในความถี่เดียวกันกับความถี่ตั้งต้น หรือในความถี่ถัดไป ซึ่งค่ารวมพลังงานของโฟตอนที่แผ่ออกมาจะเท่ากับพลังงานที่ถูกดูดกลืนเข้าไป (สมมุติว่าระบบนี้กลับไปสู่สภาวะเริ่มต้น) ทิศทางของโฟตอนตัวใหม่ไม่มีความสัมพันธ์กับทิศทางของโฟตอนตั้งต้น

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  • Griem, Hans R. (1997). Principles of Plasmas Spectroscopy. Cambridge: University Press. ISBN 0-521-45504-9. 
  • Griem, Hans R. (1974). Spectral Line Broadening by Plasmas. New York: Academic Press. ISBN 0-12-302850-7. 
  • Griem, Hans R. (1964). Plasma Spectroscopy. New York: McGraw-Hill book Company.