เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 24 มีนาคม พ.ศ. 2509 (48 ปี)
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
ศาสนา ศาสนาพุทธ

พันเอก ดร. เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และ ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) ซึ่งถือเป็นผู้มีส่วนร่วมผลักดันให้มีการประกาศใช้แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ ตารางกำหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ แผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม แผนความถี่วิทยุ และแผนเลขหมายโทรคมนาคม

นอกจากนี้ยังได้เป็นผู้ที่มีบทบาทอย่างสูงในการผลักดันให้มีการประมูลให้ใบอนุญาตในการประกอบกิจการโทรคมนาคม (3G)[ต้องการอ้างอิง] และกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาต เงื่อนไข หรือค่าธรรมเนียมการอนุญาตดังกล่าว ได้จัดการประมูลการให้ใบอนุญาตฯในวันที่ 16 ตุลาคม 2555 โดยผลการประมูลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนำมาซึ่งการออกใบอนุญาตให้กับผู้ประกอบการโทรคมนาคมที่ชนะการประมูลทั้ง 3 ราย


คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

ประวัติ[แก้]

พ.อ. เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ หลังจากจบการศึกษาจาก โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ซึ่งเป็น จปร.รุ่นที่ 37 ประดับยศ ว่าที่ ร้อยตรี แล้ว ได้เริ่มรับราชการในตำแหน่ง ผู้บังคับหมวด กองพันทหารสื่อสารที่ ๑ รักษาพระองค์ หลังจากนั้น ร.ท.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ (ยศในขณะนั้น) ก็ถูกเรียกตัวกลับเข้ามารับราชการในตำแหน่ง อาจารย์อาจารย์ กองวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ซึ่งได้มีโอกาสพัฒนาตนเอง ศึกษาเล่าเรียนหาความรู้ในระดับ ปริญญาโท และปริญญาเอก ได้นำความรู้เหล่านี้มาทำการสอนให้กับนักเรียนนายร้อย หลายต่อหลายรุ่น จนจบการศึกษาออกไปรับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ ของกองทัพบกมากมาย หลังจากนั้น พ.อ.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ ก็ได้เข้ารับการศึกษาในโรงเรียนเสนาธิการทหารบก เป็นเวลา 1 ปี หลังจากจบการศึกษาในโรงเรียนเสนาธิการทหารบก พ.อ.เศรษฐพงค์ฯ ได้กลับมารับราชการที่ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งฝ่ายเสนาธิการ และยังทำหน้าที่เป็นอาจารย์สอนน้อง ๆ นักเรียนนายร้อยเช่นเคย ในเวลาต่อมา กองทัพบก ได้มีคำสั่งให้ พ.อ.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ มาปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเสนาธิการของ พล.อ.มนตรี สังขทรัพย์ เสนาธิการทหารบก และ พล.อ.มนตรี สังขทรัพย์ ได้รับการแต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ดังนั้น พล.อ.มนตรี สังขทรัพย์ จีงได้แต่งตั้งให้ พ.อ.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ เป็น เลขานุการประธานกรรมการ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เนื่องจาก พ.อ.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ จบการศึกษาปริญญาเอกทางด้านโทรคมนาคมมาโดยตรง ซึ่งตลอดระยะเวลาของการดำรงตำแหน่ง เลขานุการประธานกรรมการ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) มีผลงานในหลาย ๆ ด้าน อาทิเช่น ผลักดันให้ กสท เป็น Network Provider และยังทำหน้าที่ในการเตรียมการนำประชุมและวางแผนให้แก่ประธานกรรมการ ในเชิงลึกอีกด้วย นอกจากนั้น พล.อ.มนตรี สังขทรัพย์ ยังได้พิจารณาแต่งตั้งให้ พ.อ.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ เป็นกรรมการ ของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) อีกหลายคณะ ที่สำคัญที่สุด พ.อ.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการกำกับดูแล การดำเนินงานและโครงการของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแล กลั่นกรองงานต่าง ๆ ของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) นอกจากนี้ยังมีผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม และการใช้ทรัพยากรคลื่นความถี่อย่างมีประสิทธิภาพหลายผลงาน หลังจากที่หมดวาระจากการดำรงตำแหน่ง เลขานุการประธานกรรมการ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) แล้ว พ.อ.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ ได้รับการแต่งตั้งจาก กทช.ให้เป็น กรรมการกำหนดและจัดสรรคลื่นความถี่ใหม่ และกรรมการกำหนดนโยบายการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ภายใต้คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) และเมื่อมีการประกาศในราชกิจานุเบกษา ให้มีการจัดตั้ง สำนักงานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) พ.อ.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ จึงได้สมัครเพื่อรับการคัดเลือกเป็น กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ซึ่งจากผลงานและความรู้ความสามารถที่ พ.อ.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ สั่งสมมามากมายอย่างท้วมท้น พ.อ.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ จึงได้รับการคัดเลือกจาก สมาชิกวุฒิสภา (สว.) ให้เป็น กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ชุดแรกของประเทศไทย ด้วยคะแนนเสียงมาเป็นอันดับ 1 จาก กสทช. ทั้ง 11 ท่าน โดย สมาชิกวุฒิสภา (สว.) ได้ลงคะแนนเสียงให้กับ พ.อ.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ ด้วยคะแนนเสียง 118 คะแนน และหลังจากมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง กสทช.ทั้ง 11 ท่าน แล้ว กสทช.ยังได้คัดเลือกให้ พ.อ.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) อีกด้วย ซึงนำมาถึงผลงานชิ้นโบแดง ในการจัดการประมูลให้ใบอนุญาตในการประกอบกิจการโทรคมนาคม (3G) ย่านความถี่ 2.1 GHz แก่ผู้ประกอบการโทรคมนาคม เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2555 ที่ผ่านมา ซึ่งถือว่า พ.อ.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ เป็นผู้ที่บทบาทที่สำคัญที่สุดในการผลักดันให้การประมูลครั้งประวัติศาสตร์ของชาติให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี นอกจากนี้ พ.อ.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ ยังมีบทบาทในการเป็นผู้บรรยายให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแก่หน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชนโดยไม่หวังผลตอบแทน และเขียนบทความด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตแก่ประชาชนทั่วไปกว่า 100 บทความ โดยไม่สงวนลิขสิทธิ์ และยังเป็นผู้ริเริ่มโครงการห้องปฏิบัติการกลุ่มเชี่ยวชาญแห่งโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อความมั่นคง จนสำเร็จเป็นรูปธรรมอีกด้วย และอีกบทบาทหนึ่งที่ พ.อ. เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ ได้รับคือ การเป็นอาจารย์พิเศษในวิชาที่เกี่ยวข้องกับโทรคมนาคมและสารสนเทศในมหาวิทยาลัยหลายแห่ง เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยรามคำแหง, มหาวิทยาลัยนเรศวร, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และมหาวิทยาลัยรังสิต ทั้งยังมีผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการระดับนานาชาติกว่า 84 ฉบับด้วย

การศึกษา[แก้]

ศึกษาในระดับมัธยมปลาย ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พ.ศ. 2527

พ.ศ. 2533 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร (เกียรตินิยมเหรียญทอง อันดับ 1) จากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (นักเรียนเตรียมทหารรุ่น 26, จปร. รุ่น 37)

หลังจากนั้นได้ศึกษาต่อระดับปริญญาโท ได้รับปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม (MS in EE) ณ Georgia Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา และ วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม (MS in EE) ณ The George Washington University ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2535 และ 2539 ตามลำดับ

และศึกษาในระดับปริญญาเอก ได้รับปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม (Ph.D. in EE) พ.ศ. 2543

เกียรติประวัติ[แก้]

พันเอก ดร. เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ จบการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารโทรคมนาคมจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ด้วยอันดับที่ 1 (เกียรตินิยมเหรียญทอง) และได้รับโล่ห์เกียรติยศจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ด้วยคะแนนสูงสุดในวิชาผู้นำทหาร
หลังจากนั้นได้รับทุนจากกองทัพบกเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอก

ท่านได้รับเกียรตินิยมปริญญาเอก Outstanding Academic Achievement จาก Tau Beta Pi Engineering Honor Society และ Phi Kappa Phi Honor Society
และยังได้รับได้รับทุนวิจัยระดับปริญญาเอกจาก EMI R&D LAB (Collaboration between Florida Atlantic University and Motorola, Inc.),
Florida Atlantic University ประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ยังได้รับทุนการศึกษาระดับประกาศนียบัตรด้านความมั่นคง จากรัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกา

ท่านได้รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว ปี 2556 และท่านได้รับการจัดอันดับ 1 ใน 25 Young Executives ที่ประสบความสำเร็จสูงสุดในปี 2555 จากนิตยสาร GM

หลักสูตรประกาศนียบัตร[แก้]

ท่านได้ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรที่สำคัญ ดังนี้

 • หลักสูตรส่งทางอากาศ กองทัพบก
 • หลักสูตรจู่โจม กองทัพบก
 • หลักสูตรชั้นนายร้อยเหล่าทหารสื่อสาร กองทัพบก
 • หลักสูตรอบรมกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ เพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง รุ่นที่ 3
 • หลักสูตรชั้นนายพันเหล่าทหารสื่อสาร กองทัพบก
 • หลักสูตรหลักประจำเสนาธิการทหารบก ชุดที่ 84 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
 • หลักสูตรเสนาธิการทหาร วิทยาลัยเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 51
 • หลักสูตรการบริหารทรัพยากรเพื่อความมั่นคง (Defense Resourse Management) โดยทุน International Military Education and Training (IMET) program, Naval Postgraduate School ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • หลักสูตร Streamlining Government Through Outsourcing Course โดยทุน International Military Education and Training (IMET) program, Naval Postgraduate School ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • หลักสูตรเสนาธิการร่วม Joint and Combined Warfighting Course โดยทุนกระทรวงกลาโหม สหรัฐอเมริกา ในโครงการต่อต้านก่อการร้ายสากล (Counter Terrorism Fellowship Program), National Defense University ประเทศสหรัฐอเมริกา

ตำแหน่งและหน้าที่สำคัญในอดีต[แก้]

 • ผู้บังคับหมวด กองพันทหารสื่อสารที่ 1 รักษาพระองค์
 • อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
 • ผู้พิพากษาสมทบศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง รุ่นที่ 3
 • นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำเสนาธิการทหารบก
 • นายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ทบ.) กองบัญชาการกองทัพไทย
 • กองบรรณาธิการ NGN Forum สกทช. (http://ngnforum.ntc.or.th/)
 • ประธานโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการกำกับดูแลเรื่องการบริหารคลื่นความถี่ด้วยเทคโนโลยี Dynamic Spectrum Allocation เพื่ออุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทย ภายใต้การสนับสนุนของ กทช.
 • ปฏิบัติหน้าที่ใน บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งเลขานุการ ประธานกรรมการ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งกรรมการกำกับดูแล การดำเนินงานและโครงการของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
 • อนุกรรมการบริหารโปรแกรมเทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิว เตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
 • ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาหามาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเกมส์คอมพิวเตอร์ (ออนไลน์) ในสภาผู้แทนราษฎร
 • กรรมการร่างหลักเกณฑ์ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมผ่านดาวเทียมสื่อสาร และโครงข่ายสถานีวิทยุคมนาคมภาคพื้นดิน
 • ที่ปรึกษาในคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (CIO Board) สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
 • อนุกรรมการปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศ
 • ช่วยราชการตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการแผนส่งกำลังอิเลคทรอนิคส์ ทน.ททบ. ระดับ 5
 • ช่วยราชการในหน้าที่ระบบสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ด้านสื่อ สำนักนายกรัฐมนตรี
 • นักวิจัย Visiting Researcher, Asian Center for Research on Remote Sensing (ACRoRS) ; Asian Institute of Technology (AIT)
 • ผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
 • ผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยและพัฒนา กระทรวงกลาโหม
 • กรรมการกำหนดและจัดสรรคลื่นความถี่ใหม่ ภายใต้คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.)
 • กรรมการกำหนดนโยบายการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ภายใต้คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.)
 • ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจร่างข้อสอบและวิเคราะห์ข้อสอบหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญด้านผู้จัดการโครงการไอที และหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญด้านผู้จัดการโครงการไอทีระดับเชี่ยวชาญ
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติการข่าวสาร (Information Operation) สำนักงานเลขานุการคณะที่ปรึกษาการข่าว สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
 • รองศาสตราจารย์ Business School, TUI University International, USA (Accredited Internet Distance Learning University)

ผลงานตีพิมพ์ที่สำคัญ[แก้]


พันเอก ดร. เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ มีผลงานวิชาการซึ่งตีพิมพ์ทั้งในประเทศ และในระดับนานาชาติ กว่า 100 ฉบับ
ผลงาน National and International Journal ได้แก่

 • A Cole-Cole diagram representation of microstrip structure ตีพิมพ์ใน Journal of the Applied Computational Electromagnetics Society, 2000
 • ATM over ADSL: The “Best-Effort” PVC provisioning for ATM call flow ตีพิมพ์ใน International Journal of Computer, Internet and Management, 2002
 • Neighboring Optimum Feedback Law for Higher-order Dynamic Systems: Application to Robotic Systems ตีพิมพ์ใน Engineering Journal of Siam University, 2002
 • A cole-cole diagram representation of microstrip line performance ตีพิมพ์ใน Engineering Journal of Siam University, 2002
 • The Performance of Bluetooth Transmissions in Electromagnetic Interference Environment ตีพิมพ์ใน International Journal of Computer, Internet and Management, 2003
 • A Novel Model of Ultra-High-Frequency Microstrip Lines ตีพิมพ์ใน Engimeering Transactions, 2003
 • Microstrip Antenna for Wireless LAN Applications by Applying Modified Smith-Chart Representation ตีพิมพ์ใน International Journal of Computer, Internet and Management, 2003
 • Information-theoretic Model of ADSL Traffics with Hybrid CDMA/FDMA Microcellular-Fed Fiber System ตีพิมพ์ใน International Journal of Computer, Internet and Management, 2004
 • Performance Improvement of Bluetooth in the Presence of WLAN DS 802.11 ตีพิมพ์ใน International Journal of Computer, Internet and Management, 2005
 • A Hybrid System for Automatic Fingerprint Identification: Fingerprint Enhancement ตีพิมพ์ใน International Journal of Computer, Internet and Management, 2005
 • Copyright Protection of e-learning Contents ตีพิมพ์ใน International Journal of Computer, Internet and Management, special issue of International Conference on eLearning for Knowledge-based Society, 2005
 • A Study of Behavioral Intention for 3G Mobile Internet Technology: Preliminary Research on Mobile Learning ตีพิมพ์ใน International Journal of Computer, Internet and Management, special issue of International Conference on eLearning for Knowledge-based Society, 2005
 • Integrating eLearning and Knowledge Management by Applying the New Information Economics (NIE) Model ตีพิมพ์ใน International Journal of Computer, Internet and Management, special issue of International Conference on eLearning for Knowledge-based Society, 2005
 • Downlink Capacity of Mixed Traffic in WCDMA Mobile Internet ตีพิมพ์ใน International Journal of Computer, Internet and Management, 2006
 • The Direct Approach of General Dynamic Optimal Control: Application on General Software ตีพิมพ์ใน International Journal of Computer, Internet and Management, 2006
 • Industrial Property Rights Protection: Analysis of The Integrated Circuits Act of Thailand ตีพิมพ์ใน International Journal of Computer, Internet and Manageme, 2006
 • Conflict of Domain Name and Trademark in Thailand ตีพิมพ์ใน International Journal of Computer, Internet and Management, 2007
 • Delivering eLearning through Universal Service Obligation (USO) Telecommunication Infrastructure to Strengthen National Security in Southern Thailand ตีพิมพ์ใน International Journal of Computer, Internet and Management, special issue of International Conference on eLearning for Knowledge-based Society, 2008
 • eLearning through Wireless Communications for Rural and Remote Areas in Thailand ตีพิมพ์ใน International Journal of Computer, Internet and Management, special issue of International Conference on eLearning for Knowledge-based Society, 2008
 • User Acceptance of Multimedia Mobile Internet in Thailand ตีพิมพ์ใน International Journal of Computer, Internet and Management, 2008
 • WCDMA Mobile Internet in High-Mobility Environment Case Study on Military Operations of the Royal Thai Armed Forces ตีพิมพ์ใน International Journal of Computer, Internet and Management, 2008
 • Design of Three-Layer Shielded Microstrip Line for Microwave Circuit Applications by Applying Cole-Cole Diagrams ตีพิมพ์ใน International Journal of Future Computer and Communication, 2013
 • Frequency-Dependent Smith-Chart Model as Applied to Integrated Circuit Package Antenna Design ตีพิมพ์ใน International Journal of Computer and Communication Engineering, 2013
 • Broadband Wireless Access (BWA): Spectrum Refarming in Thailand, ตีพิมพ์ใน International Journal of Computer and Communication Engineering, 2013
 • An Analytical Model of Web Server Load Distribution by Applying a Minimum Entropy Strategy ตีพิมพ์ใน International Journal of Computer and Communication Engineering, 2013
 • Risk Analysis of IT Outsourcing Case Study on Public Companies in Thailand ตีพิมพ์ใน Journal of Economics, Business and Management, 2013
 • CAD Model of Cole Cole Representation for Analyzing Performance of Microstrip Moisture Sensing Applications ตีพิมพ์ใน International Journal of Communication Engineering, 2013
 • Design of Microstrip for WPAN Applications by Applying Modified Smith-Chart Representation ตีพิมพ์ใน International Journal of Modeling and Optimization, 2013
 • Design and Performance Model of Probe-Fed Rectangular Patch Antenna for LTE 2300 MHz Smart Phone and Portable Computer Applications ตีพิมพ์ใน International Journal of Computer and Communication Engineering (IJCCE), 2013
 • Effective Interface Design for Web Survey of Service Quality ตีพิมพ์ใน International Journal of the Computer, the Internet and Management, 2013
 • Randomized Replication based on Multilevel of Security for Opportunistic Network ตีพิมพ์ใน International Journal of Electronics and Electrical Engineering (IJEEE), 2013
 • Factors That Motivate the Use of IT Outsourcing in Thailand ตีพิมพ์ใน Journal of Economics, Business and Management, 2014
 • A Study on Preference of Interface Design Techniques for Web Survey ตีพิมพ์ใน International Journal of Computer Science, 2012
 • Regulations on Implementation of Small Cell in Thailand ตีพิมพ์ใน International Journal of e-Education, e-Business, e-Management and e-Learning (IJEEEE), 2013
 • Estimation of Commercial Value of Spectrum: The Approach Adopted in Thailand ตีพิมพ์ใน Journal of Economics, Business and Management (JOEBM), 2013
 • Design of a Dual band Microstrip Antenna by Integrating MOM based Simulation and Frequency-dependent Smith Chart Model ตีพิมพ์ใน International Journal of Modeling and Optimization (IJMO), 2013
 • The Probability of Bit Error Due to the Co-existence Interference of PCS1900 and UMTS ตีพิมพ์ใน International Journal of Modeling and Optimization (IJMO), 2013
 • The Integration of RF Front-End Device with Embedded Antenna ตีพิมพ์ใน International Journal of Electronics and Electrical Engineering (IJEEE), 2013
 • The Impact of Customer Satisfaction on Online Purchasing: A Case Study Analysis in Thailand ตีพิมพ์ใน Journal of Economics, Business and Management, 2014
 • Adoption of New Information Economics to Achieve Information System Success in IS Outsourcing Implementation ตีพิมพ์ใน Journal of Industrial and Intelligent Information, 2013
 • Analysis of Mobile Spectrum Management in Thailand to Move Towards a Knowledge Based Economy: A Regulatory Review ตีพิมพ์ใน Journal of Advanced Management Science, 2013
 • Adoption of New Information Economics for Informational System Development in Modern Day Call Center ตีพิมพ์ใน International Journal of Trade, Economics and Financ, 2014
 • An Analysis of Telecommunication Spectrum Clearing Prices in Thailand and Abroad ตีพิมพ์ใน International Journal of Innovation, Management and Technology, 2013
 • Design of an Antenna System in Wireless Communication Applications (2 45GHz ISM Band) by Applying FDSC Model ตีพิมพ์ใน International Journal of Computer Theory and Engineering, 2014
 • Analysis of 2 1 GHz Spectrum Auction in Thailand ตีพิมพ์ใน Journal of Economics, Business and Management, 2015และ ผลงาน National and International Conference ได้แก่

 • Analysis of crosstalk energy in ultra-high-speed microstrip transmission lines for wireless communication systems ตีพิมพ์ใน Proc Int Wireless and Telecom Symp., 1999