เลนส์บาง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

สูตรเลนส์บาง ความสัมพันธ์ระหว่างระยะวัตถุ ระยะภาพ และ โฟกัสของเลนส์คือ

\frac{1}{u}+\frac{1}{v}=\frac{1}{f}

โดย f คือความยาวโฟกัส (f>0 สำหรับเลนส์นูนและ f<0 สำหรับเลนส์เว้า)

u คือระยะวัตถุ (u>0 สำหรับวัตถุจริง  u<0 สำหรับวัตถุเสมือน)

v คือระยะภาพ ( v>0 สำหรับภาพจริง  u<0 สำหรับภาพเสมือน)