อันดับของขนาด (เวลา)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
อันดับของขนาด
พื้นที่
หน่วยเงิน
ข้อมูล
ความหนาแน่น
พลังงาน
ความถี่
ความยาว
มวล
จำนวน
กำลัง
ความดัน
ความจุความร้อนจำเพาะ
ความเร็ว
อุณหภูมิ
เวลา
ปริมาตร
การเปลี่ยนหน่วย
หน่วยฟิสิกส์
หน่วยเอสไอ
หน่วยฐานเอสไอ
หน่วยอนุพันธ์เอสไอ
คำนำหน้าหน่วยเอสไอ
หน่วยพลังก์

เวลาพลังค์[แก้]

ยอคโตวินาที[แก้]

การนำไปใช้[แก้]

เซปโตวินาที[แก้]

การนำไปใช้[แก้]

อัตโตวินาที[แก้]

การนำไปใช้[แก้]

  • 12 as: การวัดคาบของเวลาที่สั้นที่สุด

เฟมโตวินาที[แก้]

การนำไปใช้[แก้]

  • 1 fs: เวลาที่แสงใช้เคลื่อนที่ในระยะทาง 3 ไมโครเมตร

พิโกวินาที[แก้]

  • สัญลักษณ์ - ps
  • ความหมาย - 1 ในล้านล้านวินาที
  • ค่า - 1×10-12 วินาที

การนำไปใช้[แก้]

  • 1 ps: ครึ่งชีวิตของบอททอมควาร์ก, เวลาที่แสงใช้เคลื่อนที่ในระยะทาง 0.3 มิลลิเมตร

นาโนวินาที[แก้]

  • สัญลักษณ์ - ns
  • ความหมาย - 1 ในร้อยล้านวินาที
  • ค่า - 1×10-9 วินาที

การนำไปใช้[แก้]

  • 1 ns: เวลาที่แสงใช้เคลื่อนที่ในระยะทาง 30 เซนติเมตร

ไมโครวินาที[แก้]

  • สัญลักษณ์ - μs
  • ความหมาย - 1 ในล้านวินาที
  • ค่า - 1×10-6 วินาที

การนำไปใช้[แก้]

มิลลิวินาที[แก้]

  • สัญลักษณ์ - ms
  • ความหมาย - 1 ในพันวินาที
  • ค่า - 1×10-3 วินาที

การนำไปใช้[แก้]

  • 100 ms: เวลาที่มนุษย์ใช้กระพริบตา

วินาที[แก้]

  • สัญลักษณ์ - s
  • ความหมาย -
  • ค่า - 1×100 วินาที

การนำไปใช้[แก้]

กิโลวินาที[แก้]

  • สัญลักษณ์ - ks
  • ความหมาย - 1,000 วินาที
  • ค่า - 1×103 วินาที

การนำไปใช้[แก้]

เมกะวินาที[แก้]

  • สัญลักษณ์ - Ms
  • ความหมาย - 1,000,000 วินาที
  • ค่า - 1×106 วินาที

การนำไปใช้[แก้]

จิกะวินาที[แก้]

  • สัญลักษณ์ - Gs
  • ความหมาย - 1,000,000,000 วินาที
  • ค่า - 1×109 วินาที

การนำไปใช้[แก้]

เทระวินาที[แก้]

  • สัญลักษณ์ - Ts
  • ความหมาย - 1,000,000,000,000 วินาที
  • ค่า - 1×1012 วินาที

การนำไปใช้[แก้]

เพตะวินาที[แก้]

  • สัญลักษณ์ - Ps
  • ความหมาย - 1,000,000,000,000,000 วินาที
  • ค่า - 1×1015 วินาที

การนำไปใช้[แก้]

เอกซะวินาที[แก้]

  • สัญลักษณ์ - Es
  • ความหมาย - 1,000,000,000,000,000,000 วินาที
  • ค่า - 1×1018 วินาที

การนำไปใช้[แก้]

เซตตะวินาที[แก้]

  • สัญลักษณ์ - Zs
  • ความหมาย - 1,000,000,000,000,000,000,000 วินาที
  • ค่า - 1×1021 วินาที

การนำไปใช้[แก้]

ยอตตะวินาที[แก้]

  • สัญลักษณ์ - Ys
  • ความหมาย - 1,000,000,000,000,000,000,000,000 วินาที
  • ค่า - 1×1024 วินาที

การนำไปใช้[แก้]