องค์การค้าของ สกสค.

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก องค์การค้าของ สกสค)
องค์การค้าของ สกสค.
Suksapan.jpg
ที่ทำการ
2249 ถนนลาดพร้าว แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
ภาพรวม
วันก่อตั้ง 1 เมษายน พ.ศ. 2493
เขตอำนาจ ทั่วราชอาณาจักร
ผู้บริหาร สันติภาพ อินทรพัฒน์, ผู้อำนวยการ
ต้นสังกัด สกสค. กระทรวงศึกษาธิการ
ลูกสังกัด ดูในบทความ
เว็บไซต์
www.suksapan.or.th

องค์การค้าของ สกสค. หรือที่รู้จักกันในนาม องค์การค้าของคุรุสภา และ ร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) จัดตั้งขึ้นในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2493 ตามพระราชบัญญัติครู พ.ศ. 2488 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาผลประโยชน์ให้แก่คุรุสภา และเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่การศึกษาของชาติ

ประวัติ[แก้]

ร้านจำหน่ายแบบเรียนของกระทรวงธรรมการ ตั้งอยู่บนที่ดินของพระยานรภักดี (เอม) ณ มหาไชย ซึ่งกระทรวงธรรมการได้ขอยืมจากมาในปี พ.ศ. 2467 ต่อมาในปี พ.ศ. 2468 กระทรวงธรรมการ ได้รับมอบโรงพิมพ์จากกรมตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อใช้เป็นโรงพิมพ์ของกรมตำรา กระทรวงธรรมการ จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2475 ได้เปิดทำการเรียนการสอนวิชาการพิมพ์ ใช้ชื่อว่า "โรงเรียนช่างพิมพ์วัดสังเวชวิศยาราม" [1]

ในระยะเริ่มดำเนินการ องค์การค้าของคุรุสภา ได้รับโอนกิจการร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ของกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นร้านขายสินค้าทางการศึกษา ตั้งอยู่ ณ ถนนราชดำเนินกลาง และโรงเรียนช่างพิมพ์วัดสังเวชวิศยาราม มารวมกัน โดยการกู้ยืมเงินจากกรมการศาสนา และคณะลูกเสือแห่งชาติ จำนวน 1 ล้านบาท เป็นเงินแรกเริ่มในการดำเนินธุรกิจ[2] ต่อมาในปี พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ได้กำหนดให้โอนองค์การค้าของคุรุสภา ไปเป็นของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาดังเช่นปัจจุบัน

กิจการในสังกัด[แก้]

  • ร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ มีร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ 9 สาขา ได้แก่ ร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ราชดำเนิน ร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์คุรุสภา ร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ลาดพร้าว ร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ราชบพิธ ร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ท้องฟ้าจำลอง ร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์สนามกีฬาแห่งชาติ ร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต ร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์อิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง และร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์อ้อมน้อย และมีร้านค้าตัวแทนกระจายอยู่ในจังหวัดต่างๆ เพื่อจำหน่ายสินค้าทางการศึกษาและสินค้าอื่น
  • โรงพิมพ์องค์การค้าของ สกสค. ตั้งอยู่ถนนลาดพร้าว ผลิตหนังสือเรียนสื่อการเรียนการสอน และรับจ้างพิมพ์งานทั่วไปและข้อสอบ
  • โรงงานผลิตอุปกรณ์การศึกษา มีจำนวน 2 โรงงาน

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]