สารหล่อลื่น

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

สารหล่อลื่น (LUBRICANT) ทำหน้าที่ช่วยให้ผงยา (แกรนูล)มีการไหลที่ดี(flowability) โดยลดแรงเสียดทานระหว่างผงยาด้วยกันเอง (Glidance)หรือ ระหว่างผงยากับผิวของเครื่องมือ(Lubricant)สารช่วยไหลที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมยาคือ Magnesium Stearate , Stearic Acid , และ Talcum เป็นต้น