คำกริยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

คำกริยา คือคำที่ใช้บ่งบอกถึงการกระทำ การปรากฏ หรือสถานะของสิ่งที่กล่าวถึง คำกริยาอาจมีรูปแบบที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับภาษา อันมีองค์ประกอบจากกาล การณ์ลักษณะ มาลา วาจก หรือรวมทั้งบุรุษ เพศ และพจน์ของสิ่งที่กล่าวถึงด้วย

ชนิดของคำกริยา

      คำกริยาแบ่งเป็น ๕ ชนิด

๑. อกรรมกริยา คือ คำกริยาที่ไม่ต้องมีกรรมมารับก็ได้ความสมบูรณ์ เข้าใจได้ เช่น

      - เขา"ยืน"อยู่           - น้อง"นอน"

๒. สกรรมกริยา คือ คำกริยาที่ต้องมีกรรมมารับ เพราะคำกริยานี้ไม่มีความสมบูรณ์ในตัวเอง เช่น

      - ฉัน "กิน"ข้าว      (ข้าวเป็นกรรมที่มารับคำว่ากิน)
      - เขา"เห็น"นก      (นกเป็นกรรมที่มารับคำว่าเห็น)

๓. วิกตรรถกริยา คือ คำกริยาที่ไม่มีความหมายในตัวเอง ใช้ตามลำพังแล้วไม่ได้ความ ต้องมีคำอื่นมาประกอบจึงจะได้ความ คำกริยาพวกนี้คือ เป็น เหมือน คล้าย เท่า คือ เช่น

      - เขา"เป็น"นักเรียน           - เขา"คือ"ครูของฉันเอง

๔. กริยานุเคราะห์ คือ คำกริยาที่ทำหน้าที่ช่วยคำกริยาสำคัญในประโยคให้มีความหมายชัดเจนขึ้น ได้แก่คำว่า จง กำลัง จะ ย่อม คง ยัง ถูก นะ เถอะ เทอญ ฯลฯ เช่น

      - นายดำ"จะ"ไปโรงเรียน            - เขา"ถูก"ตี

๕. กริยาสภาวมาลา คือ คำกริยาที่ทำหน้าที่เป็นคำนามจะเป็นประธาน กรรม หรือบทขยายของประโยคก็ได้ เช่น

      - "นอน"หลับเป็นการพักผ่อนที่ดี         (นอน เป็นคำกริยาที่เป็นประธานของประโยค)
       - ฉันชอบไป"เที่ยว"กับเธอ             (เที่ยว เป็นคำกริยาที่เป็นกรรมของประโยค)