กระบี่ (อาวุธ)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สำหรับความหมายอื่น ดู กระบี่
ตัวอย่างกระบี่
ตัวอย่างด้ามและโกร่งกระบี่ ของฝรั่งเศส

กระบี่ คือ อาวุธที่มีลักษณะคล้ายดาบ แต่น้ำหนักเบากว่ามีลักษณะเรียวแหลม มีปลายแหลม เน้นใช้ในการแทงมากกว่าฟัน อาจมีคมเพียงด้านใดด้านหนึ่งหรือมีท้ง 2 ด้าน ข้อแตกต่างจากดาบคือ กระบี่น้ำหนักส่วนใหญ่จะอยู่ที่ด้ามจับ เพื่อให้เกิดความคล่องแคล่วและพลิกแพลงได้ง่ายในการจ้วงแทงเพราะกระบี่เน้นการแทง ส่วนดาบน้ำหนักส่วนใหญ่จะอยู่ที่ใบดาบเพื่อให้การฟันมีน้ำหนัก เพราะดาบเน้นการฟัน , ตัด อาวุธกระบี่ของไทย จะมีลักษณะและการใช้งานเหมือนกับอาวุธของชาวตะวันตกที่เรียกว่า "Sabre" จึงอาจกล่าวได้ว่า " Sabre " แปลว่า "กระบี่" นั่นเอง

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ให้ความหมายว่า อาวุธชนิดหนึ่ง ใบแบนยาว ปลายแหลม มีคมข้างหนึ่งหรือทั้ง 2 ข้าง ด้ามสั้น ที่ด้ามถืออาจมีโกร่งหรือไม่มีก็ได้ มีฝัก