Varchar

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

Variable Character Field หรือ varchar (อ่านว่า วาร์คาร์ หรือ วาร์ชาร์) หมายถึงกลุ่มข้อมูลตัวอักขระที่ไม่สามารถระบุความยาวได้ คำนี้มักใช้เป็นชนิดข้อมูลในระบบจัดการฐานข้อมูล ชนิดข้อมูลประเภท varchar สามารถเก็บข้อมูลตัวอักขระขนาดเท่าใดก็ได้ที่ไม่เกินความยาวที่จำกัดไว้ การจำกัดความยาวก็แตกต่างกันออกไปในแต่ละฐานข้อมูล เช่น MySQL จำกัดไว้ที่ 255 ไบต์ สำหรับรุ่นที่ 5 หรือต่ำกว่า และจำกัดไว้ที่ 65,535 ไบต์ สำหรับรุ่นที่ 5.1 ขึ้นไป Oracle 9i อยู่ที่ 4000 ไบต์ และ SQL Server 2005 อยู่ที่ 8000 ไบต์ เป็นต้น

varchar เป็นชนิดข้อมูลที่เป็นที่นิยมใช้ในหลายระบบฐานข้อมูล เนื่องจาก varchar จะเก็บข้อมูลบนเนื้อที่ที่เท่ากับความยาวของสายอักขระเท่านั้น ไม่เก็บอักขระว่างในส่วนที่ไม่ได้ใช้ ซึ่งสามารถช่วยลดขนาดรวมของฐานข้อมูลได้ ไม่เหมือนชนิดข้อมูล char ที่เก็บอักขระตามจำนวนเสมอ รวมทั้งอักขระว่าง ไม่ว่าจะมีข้อมูลครบจำนวนที่จำกัดไว้หรือไม่

อ้างอิง[แก้]