ข้ามไปเนื้อหา

แบบประเมินคะแนนโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันของสถาบันสุขภาพแห่งชาติ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก NIH stroke scale)

แบบประเมินคะแนนโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันของสถาบันสุขภาพแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (อังกฤษ: National Institutes of Health Stroke Scale, NIH Stroke Scale, NIHSS) เป็นเครื่องมือสำหรับผู้ให้บริการสุขภาพสำหรับวัดขนาดของความรุนแรงของโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน ประกอบด้วยตัวพิจารณา 11 อย่าง แต่ละอย่างมีคะแนนตั้งแต่ 0 ถึง 4 ส่วนใหญ่คะแนน 0 หมายถึงปกติ และคะแนนที่มากขึ้นหมายถึงความบกพร่องที่มากขึ้น เมื่อรวมคะแนนทั้งหมดแล้วนับเป็นคะแนน NIHSS โดยมีคะแนนสูงสุดคือ 42 ต่ำสุดคือ 0