เจเอสพี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก JSP)

เจเอสพี (อังกฤษ: JavaServer Pages: JSP) เป็นเทคโนโลยีจาวาที่เปิดช่องทางให้ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์สร้าง HTML, XML หรือไฟล์เอกสารในประเภทนี้ตามความต้องการของเครื่องลูกข่ายร้องขอ ซึ่งเทคโนโลยีนี้เปิดให้ใช้ภาษาจาวาในการสร้างและกรทำการใด ๆ เพื่อให้หน้าเว็บเพจธรรมดากลายเป็นหน้าเว็บเพจที่สามารถตอบสนองได้ โดยเจเอสพีจะถูกโปรแกรมเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่สนับสนุนเจเอสพี เช่น อะแพชี ทอมแคต, GlassFish แปลให้เป็นจาวา คลาส ที่เรียกว่าเซิร์ฟเลต ซึ่งพร้อมที่จะประมวลผลด้วยจาวาและแสดงผลออกเป็น HTML

ตัวอย่าง[แก้]

ซอร์สโค้ดในเจเอสพี

 <%@ page errorPage="myerror.jsp" %>
 <%@ page import="com.foo.bar" %>

 <html>
 <head>
 <%! int serverInstanceVariable = 1;%>
 ...
 <% int localStackBasedVariable = 1; %>
 <table>
 <tr><td><%= "expanded inline data " + 1 %></td></tr>
 ...

เซิร์ฟเลตที่ได้จากการประมวลผลเจเอสพี

 package jsp_servlet;
 import java.util.*;
 import java.io.*;
 import javax.servlet.*;
 import javax.servlet.http.*;
 import javax.servlet.jsp.*;
 import javax.servlet.jsp.tagext.*;

 import com.foo.bar; //imported as a result of <%@ page import="com.foo.bar" %>
 import ...

 class _myservlet implements javax.servlet.Servlet, javax.servlet.jsp.HttpJspPage {
   //inserted as a
   //result of <%! int serverInstanceVariable = 1;%>
   int serverInstanceVariable = 1; 
   ...

   public void _jspService ( javax.servlet.http.HttpServletRequest request,
               javax.servlet.http.HttpServletResponse response )
    throws javax.servlet.ServletException,
       java.io.IOException
   {
     javax.servlet.ServletConfig config = ...;//get the servlet config
     Object page = this;
     PageContext pageContext = ...;//get the page context for this request 
     javax.servlet.jsp.JspWriter out = pageContext.getOut () ;
     HttpSession session = request.getSession ( true ) ;
     try {
       out.print ( "<html>\r\n" ) ;
       out.print ( "<head>\r\n" ) ;
       ...
       //from <% int localStackBasedVariable = 1; %>
       int localStackBasedVariable = 1; 
       ...
       out.print ( "<table>\r\n" ) ;
       out.print ( "  <tr><td>" ) ;
       //note, toStringOrBlank () converts the expression into a string or if
       // the expression is null, it uses the empty string.
       //from <%= "expanded inline data " + 1 %>
       out.print ( toStringOrBlank ( "expanded inline data " + 1 ) ) ;
       out.print ( "  </td></tr>\r\n" ) ;
       ...
     } catch ( Exception _exception ) {
       //clean up and redirect to error page in <%@ page errorPage="myerror.jsp" %>
     }
  }
 }

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]