ไฮโดรมีเตอร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไฮโดรมีเตอร์ขณะใช้งานในการวัดความถ่วงจำเพาะในการหมักเบียร์
ไฮโดรมีเตอร์แบบทันสมัยในสารละลายน้ำตาลซูโครส

ไฮโดรมีเตอร์ (Hydrometer) เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดความเค็มซึ่งคำนวณจากความถ่วงจำเพาะของน้ำ ซึ่งจะเพิ่มขึ้นเมื่อมีเกลือละลายอยู่มากขึ้น ไฮโดรมีเตอร์มีวัตถุซึ่งจะลอยอยู่เหนือน้ำและไฮโดรมีเตอร์จะวัดระดับการลอย ระยะที่วัตถุจมจะแปรผกผันกับความเค็ม ไฮโดรมีเตอร์แสดงค่าความเค็มเป็นค่าความถ่วงจำเพาะซึ่งเป็นอัตราส่วนระหว่างความถ่วงของน้ำที่วัดต่อความถ่วงของน้ำบริสุทธิ์ น้ำทะเลที่มีความเค็ม 35 ppt มีความถ่วงจำเพาะ 1.0282 ที่ 4 องศาเซลเซียส