โซ่ของการสลายตัว

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ในฟิสิกส์นิวเคลียร์ โซ่ของการสลายตัว คือ เป็นการที่ธาตุกัมมันตรังสีต่างๆไม่เสถีรแล้วก็สลายตัวไปเป็นธาตุอื่นๆ แล้วธาตุอื่นๆที่ยังไม่เสถียรก็สามารถแตกตัวไปได้ธาตุเหล่านี้จะแตกตัวไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ไอโซโทปที่เสถียร แล้วในขระที่สลายตัวนไปยังไอโซโทปที่เสถียรนั้น อาจจะสสายตัวได้ไอโซโทปมากมาย นักวิทยาศาสตร์ได้นำไอโซโทปเหล่านั้นมาเขียนเป็นแผนผังจนได้เป็นโซ่ของการสลายตัว

ชนิด[แก้]

การสลายตัวของไอโซโทปนั้นมี 3 ชนิด ได้แก่การสลายให้อนุภาคแอลฟา, การสลายให้อนุภาคบีตา, การจับยึดอิเล็กตรอน และการเคลื่อนย้ายไอโซเมอร์ ในการสลายตัวทั้งหมดนั้นมีการสลายให้อนุภาคแอลฟาซึ่งเป็นการลดจำนวนมวลอะตอมลงไป 4 แล้วก็ลดเลขอะตอมไป 2 เพราะอนุภาคแอลฟานั้นประกอบด้วย โปรตอน 2 โปรตอน และ นิวตรอน 2 นิวตรอน มีมวลอะตอม 4 และมีเลขอะตอมอยู่ 2 ซึ่งดูคล้ายกับไอโซโทปของฮีเลียม-4 ส่วนการสลายตัวให้อนุภาคบีตานั้นจะมำให้เลขอะตอมเพิ่มขึ้น 1 เท่านั้น การสลายตัว 3 รูปแบบหลัก ได้แก่ รูปแบบทอเรียม รูปแบบเรเดียม และ รูปแบบแอกทิเนียม ซึ่งรูปแบบทั้งสามจะไปจบที่ตะกั่ว หรือไม่ก็แทลเลียม

รูปแบบการสลายตัวให้อนุภาคแอลฟาของหมู่แอกทิไนด์[แก้]

รูปแบบทอเรียม[แก้]

รูปแบบทอเรียมนี้เกิดจากการที่ไอโซโทปแคลิฟอร์เนียม-252 สลายตัวเป็นคูเรียม-248 แล้วก็สลายตัวต่อไปเรื่อยจนเป็นตะกั่ว-208 ด้วยวิธีการสลายตัวให้อนุภาคแอลฟาเป็นส่วนใหญ่

การสลายตัวของรูปแบบทอเรียม
nuclide ชื่อดั้งเดิม (สั้น) ชื่อดั้งเดิม (ยาว) รูปแบบการสลายตัว ครึ่งชีวิต
(a=ปี)
energy released, MeV ผลิตภัณฑ์ของการสลายตัว
252Cf α 2.645 a 6.1181 248Cm
248Cm α 3.4×105 a 5.162 244Pu
244Pu α 8×107 a 4.589 240U
240U β 14.1 h .39 240Np
240Np β 1.032 h 2.2 240Pu
240Pu α 6561 a 5.1683 236U
236U α 2.3×107 a 4.494 232Th
232Th Th ทอเรียม α 1.405×1010 a 4.081 228Ra
228Ra MsTh1 เมโซทอเรียม 1 β 5.75 a 0.046 228Ac
228Ac MsTh2 เมโซทอเรียม 2 β 6.25 ชม. 2.124 228Th
228Th RdTh เรดิโอทอเรียม α 1.9116 a 5.520 224Ra
224Ra ThX ทอเรียม X α 3.6319 วัน 5.789 220Rn
220Rn Tn ทอรอน,
ทอเรียม อิมาเนชั่น
α 55.6 วินาที 6.404 216Po
216Po ThA ทอเรียม A α 0.145 วินาที 6.906 212Pb
212Pb ThB ทอเรียม B β 10.64 ชม. 0.570 212Bi
212Bi ThC ทอเรียม C β 64.06%
α 35.94%
60.55 นาที 2.252
6.208
212Po
208Tl
212Po ThC′ ทอเรียม C′ α 299 นาโนวินาที 8.955 208Pb
208Tl ThC″ ทอเรียม C″ β 3.053 นาที 4.999 208Pb
208Pb ThD ทอเรียม D เสถียร . . .