แม่แบบ:ArchitectureYr-BE

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา


[[:หมวดหมู่:สิ่งก่อสร้างในพุทธทศวรรษ ข้อผิดพลาดนิพจน์: "{" เป็นอักขระที่ไม่รู้จัก0|พุทธทศวรรษ ข้อผิดพลาดนิพจน์: "{" เป็นอักขระที่ไม่รู้จัก0]] — [[:หมวดหมู่:สิ่งก่อสร้างในพุทธทศวรรษ {{{1}}}{{{2}}}0|พุทธทศวรรษ {{{1}}}{{{2}}}0]] — [[:หมวดหมู่:สิ่งก่อสร้างในพุทธทศวรรษ ข้อผิดพลาดนิพจน์: "{" เป็นอักขระที่ไม่รู้จัก0|พุทธทศวรรษ ข้อผิดพลาดนิพจน์: "{" เป็นอักขระที่ไม่รู้จัก0]]
[[:หมวดหมู่:สิ่งก่อสร้างตั้งแต่ พ.ศ. ข้อผิดพลาดนิพจน์: "{" เป็นอักขระที่ไม่รู้จัก9|◄◄]] | [[:หมวดหมู่:สิ่งก่อสร้างตั้งแต่ พ.ศ. {{{1}}}{{{2}}}0|{{{1}}}{{{2}}}0]]-[[:หมวดหมู่:สิ่งก่อสร้างตั้งแต่ พ.ศ. {{{1}}}{{{2}}}1|{{{1}}}{{{2}}}1]]-[[:หมวดหมู่:สิ่งก่อสร้างตั้งแต่ พ.ศ. {{{1}}}{{{2}}}2|{{{1}}}{{{2}}}2]]-[[:หมวดหมู่:สิ่งก่อสร้างตั้งแต่ พ.ศ. {{{1}}}{{{2}}}3|{{{1}}}{{{2}}}3]]-[[:หมวดหมู่:สิ่งก่อสร้างตั้งแต่ พ.ศ. {{{1}}}{{{2}}}4|{{{1}}}{{{2}}}4]]-[[:หมวดหมู่:สิ่งก่อสร้างตั้งแต่ พ.ศ. {{{1}}}{{{2}}}5|{{{1}}}{{{2}}}5]]-[[:หมวดหมู่:สิ่งก่อสร้างตั้งแต่ พ.ศ. {{{1}}}{{{2}}}6|{{{1}}}{{{2}}}6]]-[[:หมวดหมู่:สิ่งก่อสร้างตั้งแต่ พ.ศ. {{{1}}}{{{2}}}7|{{{1}}}{{{2}}}7]]-[[:หมวดหมู่:สิ่งก่อสร้างตั้งแต่ พ.ศ. {{{1}}}{{{2}}}8|{{{1}}}{{{2}}}8]]-[[:หมวดหมู่:สิ่งก่อสร้างตั้งแต่ พ.ศ. {{{1}}}{{{2}}}9|{{{1}}}{{{2}}}9]] | [[:หมวดหมู่:สิ่งก่อสร้างตั้งแต่ พ.ศ. ข้อผิดพลาดนิพจน์: "{" เป็นอักขระที่ไม่รู้จัก0|►►]]
[[:หมวดหมู่:สิ่งก่อสร้างในคริสต์ทศวรรษ สูตรไม่ถูกต้อง: < อยู่ผิดที่0|คริสต์ทศวรรษ สูตรไม่ถูกต้อง: < อยู่ผิดที่0]] — [[:หมวดหมู่:สิ่งก่อสร้างในคริสต์ทศวรรษ ข้อผิดพลาดนิพจน์: "{" เป็นอักขระที่ไม่รู้จักข้อผิดพลาดนิพจน์: "{" เป็นอักขระที่ไม่รู้จัก0|คริสต์ทศวรรษ ข้อผิดพลาดนิพจน์: "{" เป็นอักขระที่ไม่รู้จักข้อผิดพลาดนิพจน์: "{" เป็นอักขระที่ไม่รู้จัก0]] — [[:หมวดหมู่:สิ่งก่อสร้างในคริสต์ทศวรรษ สูตรไม่ถูกต้อง: < อยู่ผิดที่0|คริสต์ทศวรรษ สูตรไม่ถูกต้อง: < อยู่ผิดที่0]]
[[:หมวดหมู่:สิ่งก่อสร้างตั้งแต่ พ.ศ. สูตรไม่ถูกต้อง: < อยู่ผิดที่|◄◄]] | [[:หมวดหมู่:สิ่งก่อสร้างตั้งแต่ พ.ศ. สูตรไม่ถูกต้อง: < อยู่ผิดที่|ข้อผิดพลาดนิพจน์: "{" เป็นอักขระที่ไม่รู้จักข้อผิดพลาดนิพจน์: "{" เป็นอักขระที่ไม่รู้จัก0]]-[[:หมวดหมู่:สิ่งก่อสร้างตั้งแต่ พ.ศ. สูตรไม่ถูกต้อง: < อยู่ผิดที่|ข้อผิดพลาดนิพจน์: "{" เป็นอักขระที่ไม่รู้จักข้อผิดพลาดนิพจน์: "{" เป็นอักขระที่ไม่รู้จัก1]]-[[:หมวดหมู่:สิ่งก่อสร้างตั้งแต่ พ.ศ. สูตรไม่ถูกต้อง: < อยู่ผิดที่|ข้อผิดพลาดนิพจน์: "{" เป็นอักขระที่ไม่รู้จักข้อผิดพลาดนิพจน์: "{" เป็นอักขระที่ไม่รู้จัก2]]-[[:หมวดหมู่:สิ่งก่อสร้างตั้งแต่ พ.ศ. สูตรไม่ถูกต้อง: < อยู่ผิดที่|ข้อผิดพลาดนิพจน์: "{" เป็นอักขระที่ไม่รู้จักข้อผิดพลาดนิพจน์: "{" เป็นอักขระที่ไม่รู้จัก3]]-[[:หมวดหมู่:สิ่งก่อสร้างตั้งแต่ พ.ศ. สูตรไม่ถูกต้อง: < อยู่ผิดที่|ข้อผิดพลาดนิพจน์: "{" เป็นอักขระที่ไม่รู้จักข้อผิดพลาดนิพจน์: "{" เป็นอักขระที่ไม่รู้จัก4]]-[[:หมวดหมู่:สิ่งก่อสร้างตั้งแต่ พ.ศ. สูตรไม่ถูกต้อง: < อยู่ผิดที่|ข้อผิดพลาดนิพจน์: "{" เป็นอักขระที่ไม่รู้จักข้อผิดพลาดนิพจน์: "{" เป็นอักขระที่ไม่รู้จัก5]]-[[:หมวดหมู่:สิ่งก่อสร้างตั้งแต่ พ.ศ. สูตรไม่ถูกต้อง: < อยู่ผิดที่|ข้อผิดพลาดนิพจน์: "{" เป็นอักขระที่ไม่รู้จักข้อผิดพลาดนิพจน์: "{" เป็นอักขระที่ไม่รู้จัก6]]-[[:หมวดหมู่:สิ่งก่อสร้างตั้งแต่ พ.ศ. สูตรไม่ถูกต้อง: < อยู่ผิดที่|ข้อผิดพลาดนิพจน์: "{" เป็นอักขระที่ไม่รู้จักข้อผิดพลาดนิพจน์: "{" เป็นอักขระที่ไม่รู้จัก7]]-[[:หมวดหมู่:สิ่งก่อสร้างตั้งแต่ พ.ศ. สูตรไม่ถูกต้อง: < อยู่ผิดที่|ข้อผิดพลาดนิพจน์: "{" เป็นอักขระที่ไม่รู้จักข้อผิดพลาดนิพจน์: "{" เป็นอักขระที่ไม่รู้จัก8]]-[[:หมวดหมู่:สิ่งก่อสร้างตั้งแต่ พ.ศ. สูตรไม่ถูกต้อง: < อยู่ผิดที่|ข้อผิดพลาดนิพจน์: "{" เป็นอักขระที่ไม่รู้จักข้อผิดพลาดนิพจน์: "{" เป็นอักขระที่ไม่รู้จัก9]] | [[:หมวดหมู่:สิ่งก่อสร้างตั้งแต่ พ.ศ. สูตรไม่ถูกต้อง: < อยู่ผิดที่|►►]]

[[หมวดหมู่:สิ่งก่อสร้างในคริสต์ทศวรรษ สูตรไม่ถูกต้อง: < อยู่ผิดที่|!ข้อผิดพลาดนิพจน์: "{" เป็นอักขระที่ไม่รู้จัก]]

สิ่งก่อสร้างตั้งแต่ พ.ศ. ข้อผิดพลาดนิพจน์: "{" เป็นอักขระที่ไม่รู้จัก (ข้อผิดพลาดนิพจน์: "{" เป็นอักขระที่ไม่รู้จัก)

ข้อผิดพลาดนิพจน์: "{" เป็นอักขระที่ไม่รู้จัก [[หมวดหมู่:ผลงานในปี พ.ศ. {{{1}}}{{{2}}}{{{3}}}]]


วิธีใช้[แก้]

ใช้สร้างกล่องพุทธทศวรรษ สำหรับหมวดหมู่ สิ่งก่อสร้างตั้งแต่ พ.ศ. (ให้ใส่ค่าเป็นปี พ.ศ.)

{{ArchitectureYr-BE|23|4|5}}

จากนั้นแม่แบบจะส่งค่าเป็น ค.ศ. ให้ แม่แบบ:ArchitectureYr-BE-AD เพื่อสร้างกล่องคริสต์ทศวรรษ