แม่แบบ:AZ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
รูปภาพ
อังกฤษ: เยอรมัน:
ฝรั่งเศส: อิตาลี:
สเปน:
การนำเสนอรูปแบบอื่น
รหัสเรียกขาน ไม่ระบุ
รหัสมอร์ส ไม่ระบุ
รหัสธงเดินเรือ
ไม่ระบุ
รหัสธงสองมือ
ไม่ระบุ
ภาษามือ
ไม่ระบุ
อักษรเบรลล์
ไม่ระบุ
อักษรละติน
Aa Bb Cc Dd
Ee Ff Gg Hh Ii Jj
Kk Ll Mm Nn Oo Pp
Qq Rr Ss Tt Uu Vv
Ww Xx Yy Zz