แม่แบบ:ความหมายอื่น

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก แม่แบบ:ชื่ออื่น)
Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]
{{ความหมายอื่น|เกี่ยวกับ= |สำหรับ= |ดูที่= |เปลี่ยนทาง= |และดูที่= }}

รูปแบบที่หนึ่ง: ขอเรียก 'เกี่ยวกับ' 'เปลี่ยนทาง' และอื่นๆว่า คีย์ เมื่อต้องการจะใช้แม่แบบ ให้เขียนคีย์ ตามด้วยเครื่องหมายเท่ากับ ('=') และตามด้วยข้อความหรือหน้าบทความที่ต้องการให้แสดง ลำดับของคีย์ไม่จำเป็นต้องเหมือนกับในหน้านี้ และหากมีคีย์ใดที่ไม่มีข้อความหรือหน้าบทความที่ต้องการให้แสดงก็ไม่ต้องเขียนเลย หรืออาจเขียนเฉพาะคีย์และเครื่องหมายเท่ากับโดยปราศจากข้อความหรือหน้าบทความ อนึ่งไม่จำเป็นต้องเขียนคีย์ให้ครบ

รูปแบบนี้มีข้อดีคือผู้เขียนคนอื่นที่เข้ามาแก้ในภายหลังจะทราบได้ทันทีว่าข้อความหรือหน้าบทความที่ระบุอยู่ในบริบทอะไรโดยดูจากคีย์

{{ความหมายอื่น|เรื่องเกี่ยวกับ|สำหรับเรื่อง|ดูที่หน้า|หน้าเปลี่ยนทาง|และดูที่หน้า}}

รูปแบบที่สอง: รูปแบบนี้ไม่มีคีย์ ดังนั้นการเขียนข้อความหรือหน้าบทความต้องเรียงตามลำดับเหมือนในหน้านี้ หากมีคีย์ใดที่ไม่มีข้อความหรือหน้าบทความที่ต้องการให้แสดงให้เว้นว่างไว้ในช่องนั้น อนึ่งไม่จำเป็นต้องเขียนข้อความหรือหน้าบทความให้ครบทุกช่อง

รูปแบบนี้ผู้เขียนคนอื่นที่เข้ามาแก้ไขในภายหลังอาจงงว่าข้อความหรือหน้าบทความที่ระบุอยู่ในบริบทอะไร

ตัวอย่างและผลลัพธ์

ตัวอย่างการใช้ (รูปแบบที่หนึ่ง)
ตัวอย่าง
{{ความหมายอื่น|เกี่ยวกับ=ทฤษฎี|สำหรับ=อื่นๆ|ดูที่=เซต|และดูที่=แผนผัง}}
ผลลัพธ์
ตัวอย่างการใช้ (รูปแบบที่สอง)
ตัวอย่าง
{{ความหมายอื่น|ทฤษฎีกราฟ|ความหมายอื่น|ฟังก์ชั่น|กราฟ (คณิต)|แผนผัง}}
ผลลัพธ์
ตัวอย่างการใช้เพื่อแก้ความกำกวมของชื่อบทความ
ตัวอย่าง
{{ความหมายอื่น}}
ผลลัพธ์
ตัวอย่างแสดงความหมายบทความนี้ (รูปแบบที่หนึ่ง)
ตัวอย่าง
{{ความหมายอื่น|เกี่ยวกับ=การหลอกหลวง}}
ผลลัพธ์
ตัวอย่างกรณีมีบทความความหมายอื่นอีกบทความเดียว (รูปแบบที่สอง)
ตัวอย่าง
{{ความหมายอื่น||ความหมายทางคณิตศาสตร์|ทฤษฎีการวัด}}
ผลลัพธ์
ตัวอย่างระบุหน้าแก้ความกำกวม (รูปแบบที่หนึ่ง)
ตัวอย่าง
{{ความหมายอื่น|เกี่ยวกับ=กีฬา|ดูที่=โอลิมปิก (แก้ความกำกวม)}}
ผลลัพธ์
ตัวอย่างระบุหน้าที่เปลี่ยนทางมา (รูปแบบที่หนึ่ง)
ตัวอย่าง
{{ความหมายอื่น|ดูที่=กราฟ (แก้กำกวม)|เปลี่ยนทาง=กราฟ}}
ผลลัพธ์

ดูเพิ่ม