เกาะเซาตูเม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน
สำหรับเซาตูเมในความหมายอื่น ดูที่ เซาตูเม (แก้ความกำกวม)
ป่าบนเกาะเซาตูเม

เกาะเซาตูเม เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเซาตูเมและปรินซิปี ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแอตแลนติก มีพื้นที่ 854 ตารางกิโลเมตร เป็นที่ตั้งของเมืองเซาตูเม เมืองหลวงของประเทศ