อินเทอร์พรีเตอร์แพตเทิร์น

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

อินเทอร์พรีเตอร์แพตเทิร์น (Interpreter pattern) เป็นดีไซน์แพตเทิร์น ที่ใช้ในกรณีที่ขอบเขตของปัญหาสามารถถูกอธิบายในลักษณะที่เป็นภาษาและกฎที่แน่นอนตายตัว เราสามารถสร้างคลาสที่เป็นตัวแทนขององค์ประกอบของภาษา จัดเรียงเข้าด้วยกันเพื่ออธิบายปัญหาหนึ่งๆ และแปลหรือประเมินผลโดยใช้โครงสร้างที่ได้จัดเรียงไว้นั้น ตัวอย่างเช่นสูตรคณิตศาสตร์ต่างๆ หรือยกตัวอย่างให้เฉพาะเจาะจงเช่น สูตรเรขาคณิตสำหรับหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยม

พื้นที่รูปสามเหลี่ยม = 1/2 * ความยาวฐาน * ความสูง

การนำไปใช้งาน[แก้]

จากการที่ปัญหาส่วนใหญ่เมื่อถูกอธิบายในแบบที่เป็นนิยามภาษาจะมีลักษณะที่เป็น recursive คือปัญหาใหญ่ๆ จะถูกแก้ได้โดยการแบ่งแยกเป็นปัญหาย่อยๆ และแก้ปัญหาย่อยๆ ลงไปตามลำดับๆ จนในที่สุดถึงปัญหาที่ไม่จำเป็นต้องแบ่งย่อยอีก ทำให้องค์ประกอบของอินเทอร์พรีเตอร์แพตเทิร์นมีลักษณะเดียวกับคอมโพสิตแพตเทิร์น

องค์ประกอบของอินเทอร์พรีเตอร์แพตเทิร์นมีดังนี้

 • อินเตอร์เฟสหรือคลาสแบบแอ็บสแตรคเป็นแม่แบบที่นิยามพฤติกรรมที่แต่ละอ็อบเจกต์ของอินเทอร์พรีเตอร์ต้องมี
 • คลาสที่สามารถมีองค์ประกอบอื่นของอินเทอร์พรีเตอร์ได้
 • คลาสที่เป็นส่วนปลาย ไม่สามารถมีองค์ประกอบอื่นได้
 • คลาสสำหรับเป็นบริบท (context) หรือองค์ประกอบที่ใช้ในการประเมินผล
UML คลาสไดอะแกรมของอินเทอร์พรีเตอร์แพตเทิร์น

ตัวอย่างโปรแกรม[แก้]

ภาษาจาวา[แก้]

ตัวอย่างโปรแกรมเพื่อคำนวณหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยมโดยสูตร พื้นที่รูปสามเหลี่ยม = 1/2 * ความยาวฐาน * ความสูง

อินเตอร์เฟส Expression เป็นแม่แบบของส่วนประกอบต่างๆ ของคอมโพสิต นิยามเมธอด evaluate() เพื่อให้แต่ละองค์ประกอบประเมินผลในส่วนของตัวเองและองค์ประกอบย่อยที่อยู่ภายใต้ ในที่นี้เราใช้ HashMap เป็น context เพื่อส่งผ่านค่าคัวแปรไปให้คลาสชนิด Variable ใช้ในการประเมินผล

import java.util.HashMap;

public interface Expression {
  public double evaluate(HashMap<String, Double> context) throws Exception;
}

คลาส Multiplication เปรียบเสมือนเครื่องหมายคูณ สามารถมีองค์ประกอบย่อยได้สองตัวคือตัวคูณข้างซ้ายและตัวคูณข้างขวา

import java.util.HashMap;

public class Multiplication implements Expression {
  private final Expression operand1;
  private final Expression operand2;

  public Multiplication(Expression operand1, Expression operand2) {
    this.operand1 = operand1;
    this.operand2 = operand2;
  }

  public double evaluate(HashMap<String, Double> context) throws Exception {
    return operand1.evaluate(context) * operand2.evaluate(context);
  }
}

คลาส Division เปรียบเสมือนเครื่องหมายหาร สามารถมีองค์ประกอบย่อยได้สองตัวคือตัวถูกหารและตัวหาร

import java.util.HashMap;

public class Division implements Expression {
  private final Expression operand1;
  private final Expression operand2;

  public Division(Expression operand1, Expression operand2) {
    this.operand1 = operand1;
    this.operand2 = operand2;
  }

  public double evaluate(HashMap<String, Double> context) throws Exception {
    return operand1.evaluate(context) / operand2.evaluate(context);
  }
}

คลาส Constant เปรียบเสมือนค่าคงที่ในสมการ ไม่มีองค์ประกอบย่อย

import java.util.HashMap;

public class Constant implements Expression {
  private final double value;

  public Constant(double value) {
    this.value = value;
  }

  public double evaluate(HashMap<String, Double> context) {
    return value;
  }
}

คลาส Variable เปรียบเสมือนตัวแปรในสมการ มีหน้าที่หาค่าของตนเองจาก context ไม่มีองค์ประกอบย่อย

import java.util.HashMap;

public class Variable implements Expression {
  private final String name;

  public Variable(String name) {
    this.name = name;
  }

  public double evaluate(HashMap<String, Double> context) throws Exception {
    Double value = context.get(name);
    if (value == null)
      throw new Exception("Unbound variable: " + name);

    return value;
  }
}

การเรียกใช้งาน

HashMap<String, Double> context = new HashMap<String, Double>();
context.put("base", 10.0);
context.put("height", 5.0);

Expression two = new Constant(2);
Expression base = new Variable("base");
Expression height = new Variable("height");

Expression multi = new Multiplication(base, height);
Expression triangleArea = new Division(multi, two);

double result = triangleArea.evaluate(context);

อ้างอิง[แก้]

 • Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software (ISBN 0-201-63361-2) โดย Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson และ John Vlissides (Gang of four: GoF)

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

 • Interpreter โดย Vince Huston (อังกฤษ)