หมวดหมู่:ตัวละครในวิดีโอเกมแบ่งตามคุณสมบัติหรือความสามารถเหนือธรรมชาติ