สินค้าต่ำต้อย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search

สินค้าต่ำต้อย (Inferior good) หมายถึงสินค้าที่เมื่อผู้มีรายได้สูงขึ้น ความต้องการบริโภคสินค้าชนิดนั้นจะลดลง ซึ่งมีผลในทางตรงกันข้ามกับกฎของอุปสงค์