คณิตศาสตร์ญี่ปุ่น

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก วาซัง)

คณิตศาสตร์ญี่ปุ่น หรือ วาซัง (和算, わさん) เป็นระบบเลขคณิตของญี่ปุ่น ที่สืบเชื้อสายมาจากคณิตศาสตร์ของจีนดั้งเดิม คำว่า "วาซัง" นี้ได้รับการบัญญัติขึ้นในสมัยเมจิ โดยใช้ในความหมายตรงข้ามกันกับ "โยซัง" (洋算) ที่หมายถึงคณิตศาสตร์ตะวันตก ซึ่งได้ถูกนำมาใช้ในเวลานั้น โดยส่วนใหญ่จะหมายถึงคณิตศาสตร์ ในสมัยเอโดะ แต่ก็หมายถึงคณิตศาสตร์โดยรวมตั้งแต่สมัยก่อนที่คณิตศาสตร์ตะวันตกจะเข้ามาด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากสมัยของทากากาซึ เซกิเป็นต้นมาได้มีการพัฒนาขึ้นเป็นอย่างมาก