ระดับความร้อนของนิวตรอน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
กราฟแสดงฟังก์ชันความหนาแน่นความน่าจะเป็นอัตราเร็วของอัตราเร็วของแก๊สมีตระกูลสองสามชนิดที่อุณหภูมิ 298.15 K (25 C) การกระจายอัตราเร็วที่คล้ายกันได้จากนิวตรอนบนตัวหน่วง

ระดับความร้อนของนิวตรอน (neutron temperature) หรือ พลังงานนิวตรอน (neutron energy) แสดงถึงพลังงานจลน์ของนิวตรอนอิสระ ปกติใช้หน่วยอิเล็กตรอนโวลต์ การกระจายของพลังงานนิวตรอนสามารถอธิบายด้วยการกระจายตัวของแมกซ์เวลล์ (Maxwellian distribution) สำหรับการเคลื่อนที่เชิงความร้อน พลังงานจลน์, อัตราเร็วและความยาวคลื่นของนิวตรอนเป็นไปตามความสัมพันธ์ของเดอ เบรย (De Broglie relation)

ขอบเขตการกระจายตัวของพลังงานนิวตรอน[แก้]

ตัวหน่วงและอื่นๆ ขอบเขตหรือการกระจายตัวของพลังงานนิวตรอนที่ไม่ใช่นิวตรอนร้อน ถูกแสดงตามด้านล่าง:

 • นิวตรอนเร็ว (Fast neutrons) มีพลังงานมากกว่า 1 eV, 0.1 MeV หรือประมาณ 1 MeV ขึ้นกับนิยาม
 • นิวตรอนช้า (Slow neutrons) มีพลังงานน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.4 eV
 • เอพิเทอร์มัลนิวตรอน (Epithermal neutrons) มีพลังงานจาก 0.025 ถึง 1 eV
 • นิวตรอนร้อน (Hot neutrons) มีพลังงานประมาณ 0.2 eV
 • นิวตรอนความร้อน (Thermal neutrons) มีพลังงานประมาณ 0.025 eV
 • นิวตรอนเย็น (Cold neutrons) มีพลังงานจาก 5x10-5 eV ถึง 0.025 eV
 • Very cold neutrons มีพลังงานจาก 3x10-7 eV ถึง 5x10-5 eV
 • Ultra cold neutrons มีพลังงานน้อยกว่า 3x10-7 eV
 • Continuum region neutrons มีพลังงานจาก 0.01 MeV ถึง 25 MeV
 • Resonance region neutrons มีพลังงานจาก 1 eV ถึง 0.01 MeV
 • Low energy region neutrons มีพลังงานน้อยกว่า 1 eV

นิวตรอนเร็ว[แก้]

นิวตรอนเร็ว เป็นนิวตรอนอิสระที่มีพลังงานจลน์ประมาณ 1 MeV (100 TJ/kg) ดังนั้นมันจึงมีความเร็วอย่างน้อย 14,000 km/s มันถูกเรียกว่า นิวตรอนเร็ว ก็เพื่อให้แตกต่างจากนิวตรอนความร้อนพลังงานต่ำ (อังกฤษ: lower-energy thermal neutrons) และ นิวตรอนพลังงานสูง (อังกฤษ: high-energy neutrons) ที่ถูกสร้างในสายรังสีหรือตัวเร่งคอสมิก

นิวตรอนเร็วถูกสร้างขึ้นจากกระบวนการทางนิวเคลียร์ต่อไปนี้

 • ปฏิกิริยาฟิวชัน การฟิวชันระหว่าง ดิวเทอเรียม-ทริเทียม จะให้นิวตรอนที่มีพลังงาน 14.1 MeV (1400 TJ/kg, ที่ความเร็ว 52,000 km/s, 17.3% ของอัตราเร็วของแสง) ที่สามารถฟิชชั่นยูเรเนียม-238และแอกทิไนด์อื่นที่ไม่ใช่วัสดุฟิสไซล์ได้อย่างง่ายดาย
 • ปฏิกิริยาฟิชชั่น จะสร้างนิวตรอนที่มีพลังงานเฉลี่ยที่ 2 MeV (200 TJ/kg, ที่ความเร็ว 20,000 km/s) ซึ่งเหมาะสมที่จะเป็นนิวตรอน "เร็ว" อย่างไรก็ตาม ช่วงของนิวตรอนที่ได้จากการฟิชชั่นจะเป็นไปตาม 'การกระจายตัวแบบ Maxwell–Boltzmann' จาก 0 ถึงประมาณ 14 MeV ใน 'ศูนย์กลางของกรอบโมเมนตัม' ของ disintegration, และโหมดทางสถิติของพลังงานอยู่ที่ประมาณ 0.75 MeV เท่านั้น, หมายความว่าน้อยกว่าครึ่งของนิวตรอนจากฟิชชั่นจะเหมาะสมที่จะเป็นแบบ "เร็ว" แม้ว่าจะพิจารณาโดยเกณฑ์ 1 MeV ก็ตาม[1]

นิวตรอนเร็วสามารถถูกสร้างขึ้นจากนิวตรอนความร้อนผ่านทางขบวนการที่เรียกว่าการหน่วง ซึ่งตัวหน่วงนิวตรอนเป็นผุ้ทำ เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ทั่วไปจะใช้ น้ำมวลหนัก (น้ำที่มีดิวเทอเรียมไอโซโทปมากกว่าปกติ), น้ำมวลเบา (น้ำที่ไม่มีดิวเทอเรียม), หรือแกรไฟต์ เป็นตัวหน่วงนิวตรอน

นิวตรอนความร้อน[แก้]

นิวตรอนความร้อน ("Thermal" ไม่ได้หมายถึงอุณหภูมิที่ร้อน (hot) ในความหมายทั่วไป แต่หมายถึงการสมดุลของอุณหภูมิที่มีกับตัวกลางที่มันมีปฏิสัมพันธ์ด้วย เช่นเชื้อเพลิงของเครื่องปฏิกรณ์, ตัวหน่วงปฏิกิริยาและโครงสร้าง ซึ่งมีพลังงานต่ำกว่านิวตรอนเร็วที่เกิดในตอนต้นจากปฏิกิริยาฟิชชั่นมาก) คือนิวตรอนอิสระที่มีพลังงานจลน์ประมาณ 0.025 eV (ประมาณ 4.0×10-21 J; 2.4 MJ/kg, มีความเร็ว 2.2 km/s) ซึ่งเป็นพลังงานที่สอดคล้องกับอัตราเร็วความน่าจะเป็นที่อุณหภูมิ 290 K (17°C หรือ 62°F) ตามฐานนิยมของการกระจายตัวของแมกซ์เวลล์

พลังงานความน่าจะเป็นคือความแตกต่างจากพลังงานที่สอดคล้องอัตราเร็วความน่าจะเป็นและจากพลังงานค่าเฉลี่ย พลังงานความน่าจะเป็นคือครึ่งหนึ่งของพลังงานสอดคล้องอัตราเร็วความน่าจะเป็น ขณะที่พลังงานค่าเฉลี่ยมีค่ามากกว่า 50% ของพลังงานสอดคล้องอัตราเร็วความน่าจะเป็น

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

 • Byrne, J. Neutrons, Nuclei, and Matter, Dover Publications, Mineola, New York, 2011, ISBN 978-0-486-48238-5 (pbk.) p. 259.